Oznamy 06.04.2014

Farské oznamy 06.04.2014

5. pôstna nedeľa

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

7.4.

Utorok

Féria

17.00

+ Za zdr. a Božie pož. Margity Ištokovej – 70 r.ž.

18.00

+Ján +Zuzana +Zuzana

8.4.

Streda

Féria

18.00

+Zuzana +Jozef

9.4.

Štvrtok

Féria

7.00

+Štefan +Katarína

10.4.

Piatok

Féria

7.00

Za zdr. a Božie pož. Márie Šepeľovej – 80 r.ž.

11.4.

Sobota

Féria

18.00

Za zdr. a B. pož. a pokoj  pre Máriu Gergeľovu

7.00

Za zdr. a B. pož. Anny

12.4.

Nedeľa

KVETNÁ NEDEĽA

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a Božie pož. členiek ružencového bratstva

13.4.

10.30

Za zdr. a B. pož. Moniky Sojčákovej – 40 r.ž.

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  Tento týždeň v stredu dopoludnia pôjdem spovedať chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii.

– Od štvrtka v našom dekanáte začína veľkonočné spovedanie. Keďže došlo k reorganizácii farnosti nášho dekanátu, aj spôsob spovedania je iný. V našej farnosti budeme spovedať šiesti kňazi v sobotu od 14.00 – 15.00 v Kamienke a od 15.00 – 18.00 v Kamenici. Z tohto dôvodu sv. omša v sobotu ráno v Kamenici nebude, ale bude sv. omša v sobotu večer po spovedaní o 18.00. Rozpis spovedaní v našom dekanáte nájdete v novej Palme.

–  Z dôvodu že od štvrtka každý deň spovedáme v inej farnosti, aj časy sv. omši sú upravené.

–  V sobotu 12.4. naša farnosť má celodennú adoráciu. V Kamienke bude v sobotu sv. omša ráno o 7.00 a po nej vyložím Sviatosť Oltárnu k poklone až do 14.00, kedy začne sv. spoveď. V Kamenici bude Sviatosť Oltárna vystavená k adorácii od 7.30 do 15.00. Keď budete prichádzať na sv. spoveď, prosím reflektujme že v kostole je adorácia.

–  Pri východe z kostola je nová Palma a Katolícke noviny.

 

X Kamenica

–  Dnes popoludní o 13.30 bude stretnutie ružencového bratstva a modlitba posvätného ruženca,  a o 14.00 Krížová cesta.

 

–  Nedeľná zbierka na kostolné potreby bola 572,50,-€ Darcom Pán Boh zaplať!

 

–  Upratovanie kostola v piatok 11.4.2014 o 16.00 hod. má Partizánska ulica.

 

Marta Salaková

Iveta Krammová

Darina Burdová

Martina Šuľovská

Monika Hamaďaková

Monika Čabáková

 

 

 

 

 

X Kamienka

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required