Oznamy 23.02.2014

Farské oznamy 23.02.2014

7. nedeľa v cezročnom období

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

24.2.

Utorok

Féria

16.30

+Jaroslav Švec

17.30

+Anna +Michal +Mária +Michal

25.2.

Streda

Féria

17.30

+Anna +Štefan Bendíkoví

26.2.

Štvrtok

Féria

17.30

+Anton Luksaj – 4. výr.úm.

16.30

+Mária Liptáková – pohrebná

27.2.

Piatok

Féria

17.30

Za zdr. a B. požehnanie Petra s rodinou – 50 r.ž.

16.30

+Ján +Mária Škuboví

28.2.

Sobota

Féria

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Heleny – 75 r.ž.

1.3.

Nedeľa

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdravie a B. pož. Slávky s rod.

2.3.

10.30

Za zdr. a B. pož. Andreja Gondu – 40 r.ž.

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  Na budúcu nedeľu 2.3. sa uskutoční 2 Farský karneval v Kultúrnom dome v Kamienke. Témou celého karnevalu, teda aj masiek je biblický príbeh: Lk 2, 1-20; Mt 1,18 – 2,12. Postavu z týchto kapitol sv. písma si môžete vybrať ľubovoľnú. O super zábavu, obľúbené ukazovačky, súťaže a skvelé ceny bude postarané.

–  Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda v Humennom, ponúka deviatakom 4-ročné štúdium na svojom Gymnáziu v novom školskom roku. Vo štvrtok 27. Februára ponuka možnosť nahliadnuť a spoznať túto školu v rámci dňa otvorených dverí. Škola sa nachádza na Duchnovičovej ulici 24.

–  Dnes je zbierka na náš kostol. Darcom Pán Boh zaplať!

–  Pri východe z kostola je Palma a Katolícke noviny.

 

X Kamenica

 

–  Na kostol obetovali z pohrebu Mariána Rošáka 50,-€. Pán Boh zaplať!

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 1.3.2014 o 8.45 hod. má ul. Železničná.

 

Dana Balková

Marianna Ďuríčková

Andrea Sentivánová

Jolana Kapuscinská

Oľga Ferencková

Anna Žinčáková

Mária Copková

 

 

 

 

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required