Oznamy 16.02.2014

Farské oznamy 16.02.2014

6. nedeľa v cezročnom období

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Siedmych zakladateľov Rehole Služobníkov P. Márie Spomienka

17.2.

Utorok

Féria

16.30

Zdr. a Božie pož. Mareka

17.30

+Michal +Mária +Michal

18.2.

Streda

Féria

17.30

+Mária +Juraj

19.2.

Štvrtok

Féria

17.30

+Mária Radačovská – 1. výr. úmrtia

20.2.

Piatok

Sv. Petra Damianiho biskupa Spomienka

17.30

+Mária Ištoková – pohrebná

16.30

+Ján Pavlisko

21.2.

Sobota

Katedra s. Petra, apoštola Sviatok

8.00

+Alexander Ferko-1.výr.úm.

22.2.

Nedeľa

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

+Anna +Štefan Dedinský

9.00

+Anna +Jozef +Pavol +František

23.2.

10.30

Za farnosť

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  V utorok bude dekanátne večeradlo v kostole Povýšenia Sv. kríža v Snine. O 8.00 bude večeradlo, po jeho skončení rekolekčná sv. omša kňazov sninského dekanátu.

–  Aj tento rok sa uchádzame o 2% dane. Tlačivá sú pri východe z kostola. Tieto prostriedky budú použité ná pastoračné aktivity pre deti a mládež v našej farnosti.

–  V nedeľu 2.3. sa uskutoční 2 Farský karneval v Kultúrnom dome v Kamienke. Témou celého karnevalu, teda aj masiek je biblický príbeh: Lk 2, 1-20; Mt 1,18 – 2,12. Postavu z týchto kapitol sv. písma si môžete vybrať ľubovoľnú. O super zábavu, obľúbené ukazovačky, súťaže a skvelé ceny bude postarané.

–  Pri východe z kostola je Palma a Katolícke noviny.

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Vopred Pán Boh zaplať!

 

X Kamenica

 

–  Dnes popoludní o 14.00 bude pobožnosť k Duchu Svätému.

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 15.2.2014 o 8.45 hod. má ul. Ružová a Sadová.

 

Mária Vatahová

Anna Mažeriková

Kvetoslava Jablonská

Renáta Čabáková

Jana Šedzmaková

Marta Čabáková

Iveta Krišková

 

 

 

 

X Kamienka

–  Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Pavol Jacko, syn Pavla a Zdeny r. Šafčákovej a Kristína Sivčová dcéra Milana a Nadeždy r. Marčákovej. Ohlasujú sa tretí krát.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required