Oznamy 09.02.2014

Farské oznamy 9.2.2014

5. nedeľa v cezročnom období

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Školastiky, panny

Spomienka

10.2.

Utorok

Prebl. Panny Márie Lurdskej Spomienka

16.30

+Mária +Juraj

17.30

Zdr. a B. pož. Anny Makarovej s rod.

11.2.

Streda

Féria

17.30

Za zdr. a Božie požehnanie  Jána Borovského – 40 r.ž.

12.2.

Štvrtok

Féria

17.30

Za farnosť

13.2.

Piatok

Sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy Sviatok

17.30

Za zdr. a Božie požehnanie Márie Behúnovej – 80 r.ž.

16.30

+Pavlína Mesarošová – 1.výr.úm.

14.2.

Sobota

Féria

8.00

Za zdravie a Božie pož. Vladimíra – 50 r.ž.

15.2.

17.30

Na úmysel

Nedeľa

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdravie a Božie požehnanie Anny

16.2.

10.30

+Ján +Alžbeta Haburajoví

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Tento týždeň po detskej sv. omši v utorok a Kamienke a v stredu v Kamenici, budú stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí.

–  Tento týždeň v utorok je sviatok Lurdskej Panny Márie. Celosvetovo je to deň vyhlásený za Deň chorých. Pri tejto príležitosti v sobotu pri sv. omši ráno o 8.00 v Kamenici a v piatok večer pri sv. omši v Kamienke budem udeľovať Sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať tí, ktorí sa cítia zoslabnutí chorobou alebo starobou. Pri jej prijatí je potrebné byť v stave posväcujúcej milosti.

–  Aj tento rok naše občianske združenie Kameničan sa uchádza o 2% zo zaplatenej dane. Tlačiva sú pri východe z kostola. Tieto prostriedky sú každoročne využité  na pastoračné aktivity pre deti a mládež v našej farnosti a detský farský tábor.

–  V sobotu sa uskutoční Prvý farský ples. Ešte posledné lístky sú k dispozícii v sakristii. Srdečne pozývame.

–  Pri východe z kostola je Palma a Katolícke noviny.

 

X Kamenica

 

–  V utorok je sviatok Lurdskej Panny Márie. Pred sv. omšou o 15.30 bude modlitba večeradla.

–  Zbierka na pastoráciu mládeže 256,81,-€

–  Na kostol obetovali: Z pohrebu Štefana Sojčaka 50,-€; z pohrebu Márie Ištokovej 40,-€; Pán Boh zaplať!

–  Upratovanie kostola v sobotu 15.2.2014 o 8.45 hod. má ul. Ružová.

 

Jozef Vitek

Štefan Švárny

Jarmila Avuková

Veronika Kapuscinská

Viera Gromanová

Magda Veľasová

Jozef Mažerik

 

 

 

 

X Kamienka

–  Zbierka na pastoráciu mládeže bola 33,90,-€

–  Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Pavol Jacko, syn Pavla a Zdeny r. Šafčákovej a Kristína Sivčová dcéra Milana a Nadeždy r. Marčákovej. Ohlasujú sa druhý krát.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required