Spovedanie pred Veľkou Nocou 2014

Spovedanie pred Veľkou Nocou 2014

10.4.2014                   ŠTVRTOK

Ptičie                                      16.00 – 18.00

Chlmec                                   16.00 – 18.00

Papín                                      15.00 – 18.00

11.4.2014                   PIATOK

Dlhé nad Cirochou                 15.00 – 18.00

12.4. 2014                  SOBOTA

Belá nad Cirochou                 8.00 – 12.00

Zemplínske Hámre                8.00 – 11.00

Snina-Sídl.                          15.00 – 17.30

Kamienka                            14.00 – 15.00

Kamenica nad Cir.                15.00 – 18.00

13.4. 2014                  NEDEĽA

Snina                                  13.30 – 17.30

Stakčín                                10.00 – 11.30

14.4.2014                   PONDELOK

Snina                                  15.00 – 18.00

19.00 – 22.00

15.4.2014                   UTOROK

Snina                                      15.00 – 18.00

Modra nad Cirochou                 15.00 – 18.00

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required