Oznamy 02.02.2014

Farské oznamy 02.02.2014

Obetovanie Pána

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Spomienka

17.30

+Štefan Sojčák, kňaz

3.2.

Utorok

Féria

7.00

Za zdravie a Božie požehnanie Jána s rod. – 55 r.ž.

17.30

+Andrej +Mária

4.2.

Streda

Sv. Agáty, panny a mučenice

Spomienka

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie  Jána Šepeľu – 80 r.ž.

5.2.

Štvrtok

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov Spomienka

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Jaroslava Lupča

6.2.

Piatok

Prvý piatok

17.30

+Jozef Gajdoš

16.30

+Mária Liptáková – 1. výr. úmrtia

7.2.

Sobota

Féria

8.00

+Rozália Avuková – pohrebná

8.2.

Nedeľa

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdravie a Božie požehnanie Gabriely

9.00

Za zdravie a Božie požehnanie Agnesy Fecenkovej – 60 r.ž.

9.2.

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie Márie Mažerikovej – 60 r.ž.

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Je prvopiatkový týždeň. Spovedám: Kamenica pondelok, streda, štvrtok – 15.30 – 17.30; Utorok 7.30 – 9.30; Kamienka“ utorok 14.30 – 17.30. V piatok pôjdem k chorým.

–  Rodiny, ktoré by ste chceli prijať do svojho domu sochu Sedembolestnej Panny Márie, môžete sa zapísať v sakristii. Rodina, ktorá príjme sochu je pozvaná k tomu, aby sa počas celého týždňa členovia rodiny pomodlili spoločne – ak to bude možné – modlitbu sv. ruženca. Putovnú sochu Sedembolestnej zaplatilo miestné bratstvo sv. ruženca.

–  Pozývame na farský ples, ktorý sa bude konať 15. Februára 2014. Lístky sú v predaji v sakristii.

–  Dnes je zbierka na pastoračné aktivity pre mládež a na pastoráciu mládeže v rámci UPC a ACM. Darcom Pán Boh zaplať!

–  Pri východe je nové číslo Palmy a Katolícke noviny.

 

X Kamenica

 

–  Pobožnosť ružencového bratstva bude dnes o 14.00.

–  Zbierka na kostolné potreby bola 678,-€

–  Na kostol obetovali: Z pohrebu Heleny Kondrátovej 70,-€; z krstu Edity Gromanovej 30,-€; Pán Boh nech domení vašu obetu!

–  Upratovanie kostola v sobotu 8.2.2014 o 8.45 hod. má ul. ČSL. armády.

Máira Kontuľová

Mária Mesarošová

Gabika Poljaková

Pavlina Havrišková

Mária Tovarňáková

Lucia Gromanová

Jozef Pandoš

 

 

 

 

X Kamienka

–  Sviatosť manželstva chcú prijať Pavol Jacko, syn Pavla a Zdeny r. Šafčákovej a Kristina Sivčová, dcéra Milana a Nadeždy r. Marčákovej. Ohlasujú sa prvý krát.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required