Oznamy 26.01.2014

 

Farské oznamy 26.01.2014

3. nedeľa v cezročnom období

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Angely Merici, panny

Spomienka

27.1.

Utorok

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza Spomienka

16.30

+Anna +Michal +Michal

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Márie

28.1.

Streda

Féria

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie  rodiny Vakulovej

29.1.

Štvrtok

Féria

17.30

+Andrej Rošák

16.30

+Michal Salamon – 1. výr. úm.

30.1.

Piatok

Sv. Jána Boska, kňaza Spomienka

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie Miroslava s rod.- 35 r.ž.

31.1.

Sobota

Féria

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Anny, Žofie a Matúša

1.2.

Nedeľa

OBETOVANIE PÁNA

7.30

Za farnosť

9.00

+Zuzana

2.2.

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie Štefana Vrabľa s rod. – 50 r.ž.

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  31. Januára našu farnosť navštívi Vdp. Maroš Kuffa, ktorý je farárom v Žakovciach. Známy je svojou prácou s bezdomovcami. Srdečne pozývam na stretnutie s ním pri sv. omši o 17.00 aj na stretnutire po sv. omši. Ďakujem všetkým, ktorí ste počas týždňa prinášali čistiace prostriedky, ktoré mu odovzdáme ako náš príspevok pre dielo v Žakovciach.

–  15. Fabruára 2014 sa bude konať 1. farský ples, ktorý sa začne sv. omšou o 17.30 vo farskom kostole, po ktorej o 19.00 bude program pokračovať v Kultúrnom dome v Kamenici nad Cirochou. Cena lístka na osobu je 12,-€. V prípade záujmu si môžete zakúpiť lístky v sakristii našich kostolov. Bližšie info na plagátoch.

–  Dnes je zbierka na náš kostol. Darcom Pán Boh zaplať!

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na pastoračné aktivity pre mládež a na pastoráciu mládeže v rámci UPC a ACM. Darcom Pán Boh zaplať!

 

 

X Kamenica

 

–  Chcem poďakovať tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k pokojnému a plynulému priebehu včerajšieho pohrebu Vdp. Štefana Sojčaka.

–  Upratovanie kostola v sobotu 1.2.2014 o 8.45 hod. má ul. ČSL. armády.

Anna Maškuľaková

Beata Sninčáková

Mária Lojanová

Ján Komarc

Renata Babjaková

Ján Adamkovič

 

 

 

 

 

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required