Oznamy 05.01.2014

Farské oznamy 05.01.2014

2. Nedeľa po narodení Pána

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

ZJAVENIE PÁNA

slávnosť

7.30

Za zdravie a Božie požehnanie Heleny – 75 r.ž.

9.00

+Michal +Mária +Teodór

6.1.

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie Milana – 65 r.ž.

Utorok

Sv. Rajmunda, kňaza

spomienka

7.1.

Streda

Féria

7.30

Za farnosť

8.1.

Štvrtok

Féria

17.30

+Mária +Jozef Kovaľoví

9.1.

Piatok

Féria

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Matúša

16.30

+Oto

10.1.

Sobota

Féria

8.00

+Helena Hudáková

11.1.

Nedeľa

KRST KRISTA PÁNA

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a Božie pož. Rodín Šuľakovej, Skripovej, Kolesárovej a Salamonovej

12.1.

10.30

+Mária Koščová – 20 výr. úm.

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Zajtra máme sviatok Zjavenia Pána. Je to prikáuaný sviatok. Pri sv. omšiach budem požehnávať trojkráľovu vodu.

–  Pri príležitosti prítomnosti Pamätníka nenarodených deti v našej farnosti bude vo farskom kostole v utorok Ruženec za nenarodené deti, v stredu súčasťou detskej sv. omše bude Krížová cesta za nenarodené deti a vo štvrtok po sv. omši bude na tento úmysel adorácia, po ktorej sa z pamätníkom rozlúčime a odíde z našej farnosti.

–  Dnes popoludní pôjdem požehnávať domy v Kamenici a zajtra popoludní v Kamienke.

–  Pri východe z kostola je prvé novoročné číslo farského spravodaja Palma a nové číslo katolíckych novín.

 

X Kamenica

 

–  Dnes popoludní o 14.00 bude stretnutie ružencového bratstva.

–  Upratovanie kostola v sobotu 11.1.2014 o 8.45 hod. má Sládkovičova ulica.

Jaroslava Hrubovčáková

Mária Vasková

Margita Blahová

Marián Vakula

Viera Kovaľová

Ján Sivčo

 

 

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required