Nesiem Vám noviny

Nesiem Vám noviny

Týmito slovami zvestoval anjel pastierom tú slávnu zvesť o narodení Mesiáša. V dnešný deň prichádza na svet Spasiteľ sveta. Túto zvesť priniesli aj deti našej farnosti veriacim v popoludnie prvého vianočného sviatku. Priniesli zvesť, no zároveň sa prišli pokloniť Ježiškovi v jasličkách. Svojím spevom, básňami, svojím talentom vzdali svoju úctu novonarodenému Dieťatku. Spríjemnili tým vianočné popoludnie svojím blízkym, no i ostatným veriacim farnosti.

FOTO TU


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required