OZNAMY na týždeň 23. 12. 2013– 29. 12. 2013

VIANOČNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 23. 12. 2013– 29. 12. 2013

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 23.12.

Féria

6.00

Za zdr. a B. pož. Štefana

 

Utorok

24.12.

Štedrý deň

24.00

Za farnosť

22.30

Za Bohu známu rodinu

Streda

25.12.

NARODENIE PÁNA

Slávnosť

7.30

Za zdr. a B. pož. Márie – 50 r.ž.

9.00

Za zdr., B. pož a pomoc pre rod. Galicovú, Švikovú, Petrovčínovú a Makarovú

10.30

Za zdr. a B. pož. Márie Šulovskej – 40 r.ž.

Štvrtok

26.12.

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA Sviatok

7.30

+Mária +Ján Čabákoví

9.00

Za zdr. a B. pož. Štefana

10.30

Za zdr. a B. pož. Rod. Vatahovej

Piatok

27.12.

SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU Sviatok

17.30

+Mária Benková – 10 výr.úm.

 

Sobota

28.12.

SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV Sviatok

8.00

Za zomr. rod.Kovaľovej a Mišíkovej

 

Nedeľa

29.12.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA Sviatok

7.30

Za farnost

9.00

+Mária + Andrej

10.30

Za zdr. a B. pož. rod. Volovárovej

OZNAMY:

  • Kto doteraz nestihol vianočnú sv. spoveď, dnes popoludní ešte môže pristúpiť k sv. spovedí v Humennom a v Snine.
  • Pre Na Štedrý deň 24.12. o 9.30 bude prinesené Betlehemské svetlo do našej farnosti. Budete si ho môcť odpáliť v kostole. Z Betlehema ho na Slovensko doniesli skauti.
  • Aj tento rok do našich domácností  zavítajú koledníci Dobrej noviny. Tento devätnásty ročník koledníckej akcie bude prebiehať   v  našej  farnosti 24. decembra večer a 25. decembra popoludní. Na Slovensku sa zapojí do nej okolo 25-tisíc koledníkov. Z výťažku koledníckej zbierky budú podporené rozvojové projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii či Ugande, zamerané predovšetkým na deti s postihnutím. Aj preto sa mottom tohtoročného koledovania stalo heslo „Rovnaký meter   na  každého,  zdôrazňujúce  myšlienku, že každá ľudská bytosť má rovnaké právo na dôstojný život.“
  • 25.12. v Deň narodenia Pána o 14.00 v našom kostole vystúpia deti našej farnosti na Jasličkovej pobožnosti. Srdečne pozývame na toto detským spôsobom priblížene tajomstvo týchto vianočných dní.
  • Sviatok sv. Štefana neodmysliteľné patrí k týmto vianočným dňom. Pre našu farnosť tento deň má ešte väčší význam, keďže sv. Štefan je patrónom nášho kostola i farnosti. Slávnostnú odpustovú sv. omšu o 10.30 bude celebrovať vdp. Marián Kašaj, správca Univerzitného pastoračného centra v Prešove.
  • Aj v tomto roku bude vykonávané tradičné trojkráľové požehnanie domov.  Je potrebné nahlásiť sa v sakristii. Termín, v ktorom navštívim vaše domácnosti, ešte upresním v najbližších dňoch.
  • Blíži sa koniec roka čas prehodnocovaní i vďačnosti. Chcem dať do našej pozornosti aj tých, ktorým vďačíme za to že sa v našom kostole cítime príjemne, či už ide o hru na organe alebo aj pripravenosť oltára a kostola vôbec na bohoslužby.  Patri im vďaka a je vhodné ju aj podľa tunajšieho zvyku prejaviť. Nebudem určovať koľko, ale každý môžeme a máme prejaviť svoju vďačnosť podľa svojich možnosti.
  • Kamienka: Na kostol obetovali manželia Kolesároví 50,-€; Kamenica: Na kostol obetovala rodina Gossanyiová 200,-€. Pán Boh zaplať! Dnes je zbierka na kostolné potreby.
  • Vzadu je vianočné číslo farského spravodaja Palmy a nové Katolícke noviny, ktoré sú dnes dvojčíslom.
  • Upratovanie kostola v sobotu 28.12.2013 o 9.00 má ulica Krátka a Slepá.

Anna Kuliková

Jana Slivková

Ľudmila Sninčáková

Ľubica Sninčáková

Mária Mašlejová

Irena Vajdová

Katka Lukáčová

Gabika Kurťáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required