Vianočná spoveď

 

VIANOČNÁ SPOVEĎ

15.12.    14.30 – 15.30 – Kamienka

15.45 – 16.45 – Hažín n/C

16.12.    16.00 – 18.00 – Jasenov

17.12.    15.00 – 17.30 – Chlmec

15.00 – 17.30 – Ptičie

19.12.   14.30 – 17.30 – Kamenica n/C

20.12.   14.00 – 18.00 – HE – Sokolej

21.12.    9.00 – 11.30 – HE – Sokolej

14.00 – 18.00 – HE – Sokolej

Na sv. spoveď sa dobre pripravme spytovaním svedomia, aby sme sa zbavili každého hriechu a prijali ponúkanú Božiu milosť.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required