Kurz lektorov

Kurz lektorov

V sobotu 7. decembra sa v našej farnosti uskutočnil dekanátny kurz lektorov. Z iniciatívy nášho duchovného otca sa zišlo 60 lektorov sninského dekanátu v školskej jedálni, aby sa vzájomne duchovne podporili, poznali bližšie Sväté Písmo či liturgiu a zopakovali si základy slovenčiny či prednesu.
Začínali sme prednáškou o sv. Písme, čo je sv. Písmo, ako vznikalo, kto je jeho autorom. Priblížila nám ho Iveta Fides Strenková, CJ. ThD. riaditeľka Katolíckeho biblického diela v Ružomberku. Po tejto prednáške a krátkej prestávke sme sa vrátili do školských čias, aby sme si zopakovali základy slovenčiny s Dr. Silviou Kaščákovou z Katolíckej univerzity a zároveň sme si vyskúšali aj prečítať úryvky zo Sv. Písma.
Po obednej prestávke nám otec Andrej Krivda z Teologickej fakulty v Košiciach priblížil liturgiu. Každý z nás pozná časti svätej omše, aké sú, či ako nasledujú za sebou, no na liturgiu sme sa pozreli hlbšie:
– ako sa slávila kedysi a ktoré prvky pretrvali až do dnešných čias. Zároveň nás poučil o jednotlivých úkonoch pri oltári, aby sme ako lektori dôstojne slúžili v blízkosti oltára.
Po celodenných prednáškach bol náš kurz ukončený slávnostnou sv. omšou o 16 hod., ktorú slúžili štyria kňazi a pri ktorej boli predstavení lektori, a ktorým bol zároveň odovzdaný certifikát oprávňujúci každého lektora ku službe pri oltári.
Aj keď to bol dosť náročný deň, verím, že každému prítomnému sa rozšírili obzory v duchovnom živote a každý odišiel povzbudený na duchu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required