OZNAMY na týždeň 9. 12. 2013– 15. 12. 2013

DRUHÝ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 9. 12. 2013– 15. 12. 2013

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 9.12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE Slávnosť

7.45

Za farnosť

17.30

Za zdr. a B. pož. Jaroslava Fecenka – 50.r.ž.

18.00

+Veronika +Ján Koščoví

Utorok

10.12.

Féria

 

 

Streda

11.12.

Féria

18.00

+Anna +Ján Židoví

18.00

+Jozef +Anna +Ján +Štefan

Štvrtok

12.12.

Féria

18.00

+Rozália Becová

 

Piatok

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice

Spomienka

18.00

+Mária +Andrej Židoví

 

Sobota

14.12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka

8.00

+Jozefína Ontkocová +Anna Gondová

 

Nedeľa

15.12.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

7.30

+Jozef+Anna Petrocoví

9.00

+Ján +Anna +Ján

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

 • Dnes popoludní bude modlitba sv. ruženca na cintoríne o 14.00 hod.
 • V pondelok máme sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Keďže je to prikázaný sviatok, viaže nás účasť na svätej omši.
 • Na budúcu nedeľu začneme predvianočné spovedanie v Kamienke v čase od 14.30 do 15.30. Vianočné spovedanie v Kamenici bude vo štvrtok 19.12 v čase od 14.30 do 17.30
 • Prosím, aby ste tento týždeň nahlásili chorých na spovedanie. Pôjdem k nim v stredu 18.12 dopoludnia.
 • Deti, ktoré sa prihlásili na Dobrú novinu – čiže koledovanie aj  deti , ktoré sa prihlásili na Jasličkovú pobožnosť, budú mať nácvik v stredu na fare o 16.30.  Prosím, aby prišli všetci, keďže sa blíži čas Vianoc.
 • V nedeľu vo farnosti Sv. Koš. mučeníkov v Humennom bude vysielacia sv. omša  o 10.30 pre koledníkov Dobrej noviny. Pri tejto sv. omši otec biskup požehná koledníkov, ktorí budú koledovať po domoch. Aj z našej farnosti sa deti zapoja do Dobrej noviny, preto, kto má záujem ísť na túto sv. omšu z detí/ môžu ísť aj deti s rodičmi/, nech sa zapíšu v sakristii do štvrtku, aby sme vedeli zaistiť dopravu.
 • Ďakujem mladým, ktorí sa včera zapojili do Adventnej charity v našich obchodoch, aj všetkým vám, ktorí ste ponúkli pomoc pri jej organizovaní alebo ste sa  akýmkoľvek spôsobom zapojili. Stále je možné prispieť svojou pomocou či už vzadu v kostole, alebo ešte najbližšiu sobotu dopoludnia aj v našich obchodoch. Tiež chcem poďakovať tým, ktorí pomáhali včera pri kurze pre lektorov a dlhodobo pomáhajú pri kurze birmovancov. Vyslovujem im veľké Pán Boh zaplať.
 • Budúci rok si pripomenieme 450. výročie od pr­vého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaští­ne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Preto konferencia biskupov Slovenska vyhlásila budúci rok na Slovensku za Rok Sedembolestnej Panny Márie, ktorý začneme na Nový rok 1.1.2014.
 • Zbierka na katolícku charitu v Kamenici bola 336,95,-€ ; v Kamienke 36,-€. Darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.
 • Vzadu je nové číslo farského spravodaja Palmy s rozpisom spovedania pred Vianočnými sviatkami a nové Katolícke noviny.
 • Upratovanie kostola v sobotu 14.12.2013 o 9.00 má ulica Mierová.

Daniela Remešníková

Mária Čabáková

Mária Saksunová

Lenka Nemčíková

Viera Staroščáková

Ťáňa Koščová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required