OZNAMY na týždeň 25. 11. 2013– 1. 12. 2013

TRIDSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 25. 11. 2013– 1. 12. 2013

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 25.11.

Féria

17.30

+Michal +Mária +Michal Šedzmákoví

 

Utorok

26.11.

Féria

16.30

+Mária +Juraj

17.30

detská

+Michal

Streda

27.11.

Féria

17.30

detská

+Pavlína Čabáková

 

Štvrtok

28.11.

Féria

17.30

Za zdr. a B. pož. Milana Mažerika s rod.

16.30

Za zdr. a B. pož. Veroniky

Piatok

29.11.

Féria

7.00

+Mária +Štefan Romančákoví

 

Sobota

30.11.

SV. ONDREJA, APOŠTOLA Sviatok

8.00

+Andrej +Mária Komarcoví

 

Nedeľa

1.12.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdr. a B. pož. Igora s rod.

9.00

+Veronika +Michal

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

 • V sakristii sú ešte vianočné oplátky od veriacich z farnosti Trhovište. Cena je 1,-€ Kúpou oplátok im pomôžeme pri stavbe farskej a pastoračnej budovy.
 • Je ešte možné prihlásiť sa na putovanie do Košíc k relikvii sv. Ondreja apoštola patróna našej arcidiecézy. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii. Odchod autobusu bude v piatok o 14.45 od kostola.
 • Budúcou nedeľou vstupujeme do adventného obdobia. V úvode všetkých nedeľných omši na budúcu nedeľu požehnám adventné vence, ktoré si môžete priniesť na sv. omšu a položiť ich pred sv. omšou pred oltár.
 • Zajtra t.j. 25.11.2013 sa vo farskom kostole v Snine o 15.00 uskutoční prednáška na tému „Rodová rovnosť“. Prednášajúcim bude vdp. Marek Iskra, riaditeľ centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy. Ide v súčasnej dobe o veľmi aktuálnu problematiku. Budú zodpovedané otázky: Dotýka sa ma Ideológia Gender? Rod – Gender a jej vízia. Odbor Rodovej rovnosti na Slovensku. Spoločenské dôsledky. Čo na to Cirkev? V čom má téma gender pravdu a v čom sa mýli. Aké sú riešenia z dlhodobej perspektívy. Čo na to verejnosť? Čo by sme potrebovali? Ako môžeš pomôcť ty?Je dobre rozširovať svoj obzor.
 • Aj tento rok sa uskutoční v našej farnosti adventná zbierka „KILO“ pre núdznych. Zbierka bude prebiehať dve soboty v našich obchodoch a v našom kostole, kde počas celého adventu vzadu bude položený košík, do ktorého môžeme vložiť to, čoho sme ochotný sa zrieknuť, a tiež pokladnička kde môžeme vkladať či už milodar na nákup potravín, alebo tip, komu by sme mohli pomôcť.
 • V dňoch 15.-23.11.2014 sa v našej farnosti uskutočnia ľudové misie. Pozvanie prijali pátri redemptoristi z Podolinca. Vstupujeme do roka prípravy na túto udalosť, preto do začatia misii sa budeme pri každej sv. omši a tiež môžeme pri jednotlivých pobožnostiach sa modlievať modlitbu za misie.
 • Deti, ktoré sa chcú zapojiť na Vianoce do Dobrej noviny a aj do Jasličkovej pobožnosti nech prídu v stredu na faru o 16.30.
 • Dnes je mesačná zbierka na náš kostol. Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať!
 • Kamenica: Na kostol obetovali z pohrebu Jozefa Vožnáka 60,-€; Z krstu Jakuba Karľu 30,-€; Novomanželia Drabikoví 50,-€ Pán Boh zaplať.
 • Vzadu je nové číslo farského spravodaja Palmy a nové Katolícke noviny.
 • Upratovanie kostola v sobotu 30.11.2013 o 9.00 má ulica Štúrova.

Adriana Gičová

Valéria Harvanová

Svetlana Balogová

Gabriela Ištoková

Elena Ihnátová

Viera Kotorová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required