OZNAMY na týždeň 23. 9. 2013– 29. 9. 2013

DVADSIATY PIATY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 23. 9. 2013– 29. 9. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 23.9.

Sv. Pia z Pietralčíny, kňaza Spomienka

 

 

Utorok

24.9.

Féria

17.00

Za zdr. a B. pož. Františka Štofčíka – 65 r.ž.

18.00 detská

 

Streda

25.9.

Féria

18.00 detská

+Štefan Barát – 20. výr. úm.

 

Štvrtok

26.9.

Féria

18.00

+Ján Tongeľ

 

Piatok

27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza Spomienka

18.00

+Agnesa Lukáčová +Juraj

17.00

+Tomáš

Sobota

28.9.

Féria

8.00

+Ján +Mária Kocíkoví

 

Nedeľa

29.9.

DVADSIATA ŠIESTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdr. a B. pož. Emílie – 20 r.ž.

9.00

+Ján +Michal +Anna

11.30 pri obrázku

Za farnosť

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jaroslav Fedorko – syn rodičov Jaroslava a Márie r. Vajdovej, nar. v Snine tamtiež bývajúci a

Martina Harviliková – dcéra Jozefa a Anny rod. Vožňákovej, nar. v Humennom bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

Stanislav Sivčo – syn rodičov Stanislava a Márie r. Novobilskej, bývajúci v Kamenici a

Lenka Kohútová – dcéra Štefana a Viery rod. Dunajovej, bývajúca v Snine, ohlasujú sa druhý krát.

OZNAMY:

  • Na budúcu nedeľu budeme sláviť sv. omšu pri obrázku o 11.30 hod. Ministerstvo obrany a Obvodný vojenský úrad v Kamenici nad Cirochou vydal povolenie vstupu do vojenského priestoru. Obecný úrad objednal autobus, ktorý bude odchádzať od pekárne o 9.30 hod. Povolené je ísť osobnými autami a toto povolenie platí do 17.00 hod. Kto by chcel ísť ku obrázku na bicykli, – je to zároveň pozvanie, obzvlášť pre mladých – odchádzať budeme od kostola o 9.45.

 

  • Tento týždeň sú v stredu, štvrtok a piatok stretnutia birmovancov.

 

  • Bohu známa rodina na kostol darovala 30,-€. Dnes je zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať! Na budúcu nedeľu je zbierka na rádio Lumen.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 28.9.2013 o 8.45 má ulica Gaštánová.

Viera Belančínová

Mária Imrichová

Marianna Mažeríková

Mária Vrábľová

Terézia Šutajová

Mária Tongeľová

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required