OZNAMY na týždeň 16. 9. 2013– 22. 9. 2013

DVADSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 16. 9. 2013– 22. 9. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 16.9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriana, biskupa, mučeníkov Spomienka

18.00

Za zdr. a B. pož. Jána a Jaroslava s rod.

 

Utorok

17.9.

Féria

17.00

Za zdr. a B. pož. Márie Mesárošovej – 60 r. ž.

18.00

+Štefan Janovčík

Streda

18.9.

Féria

18.00

Za zdr. a B. pož. Dominika Kislana

 

Štvrtok

19.9.

Féria

18.00

+Anna +Juraj Harvaníkoví

 

Piatok

20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegóna, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Spomienka

18.00

+Anna +Vasil +Korejoví

17.00

Za zdr. a B. pož. Bohu známych rodín

Sobota

21.9.

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA EVANJELISTU Sviatok

8.00

+Ján +František

 

18.00

Za zdr. a B. pož. Mareka a rodičov

Nedeľa

22.9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

+Štefan +Mária +Štefan +Anna

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jaroslav Fedorko – syn rodičov Jaroslava a Márie r. Vajdovej, nar. v Snine tamtiež bývajúci a

Martina Harviliková – dcéra Jozefa a Anny rod. Vožňákovej, nar. v Humennom bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Stanislav Sivčo – syn rodičov Stanislava a Márie r. Novobilskej, bývajúci v Kamenici a

Lenka Kohútová – dcéra Štefana a Viery rod. Dunajovej, bývajúca v Snine, ohlasujú sa prvý krát.

OZNAMY:

  • Tento týždeň začnú detské sv. omše. Tak ako pred rokom budú v Kamienke v utorok o 18.00 a v Kamenici v stredu o 18.00.Detské sv. omše nie sú len pre prvoprijímajúce deti, ale pre deti vôbec. Rodičia je jasné, že vaše deti neprídu ak ich neprivediete, ak ich k tomu nepovzbudíte. Preto prosím vás, nepodceňme túto našu zodpovednosť za vieru svojich deti.
  • Prihlášky pre deti, ktoré v tomto roku chcú pristúpiť prvý krát k sv. prijímaniu sú v sakristii. Môžete si ich vyzdvihnúť teraz po sv. omši a doniesť ich na stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v stredu v Kamenici a utorok v Kamienke po detskej sv. omši, ktorá bude o 18.00.
  • Na budúcu nedeľu ideme autobusom do Košíc, aby sme sa tam zúčastnili pochodu za život. Odchod autobusu bude ráno o 8.30. O 10.30 budeme na sv. omši v dome sv. Alžbety. V popoludňajších hodinách sa zúčastníme pochodu ulicami Košíc. Vo večerných hodinách sa vrátime domov. Bližšie info v Palme, alebo na stránke www.pochodzazivot.sk. Sú ešte voľné miesta v autobuse. Poplatok budeme uhrádzať až v autobuse. Počas týždňa pozývam na večerné sv. omše, ktorých súčasťou bude novéna za život.
  • Z dôvodu toho, že ideme do Košíc v nedeľu bude v Kamenici iba jedná sv. omša o 7.30. Sv. omša o 10.30 nebude, ale bude sv. omša v sobotu o 18.00 s platnosťou za nedeľu.
  • Z pohrebu Anny Dedinskej na kostol darovali 50,-€. Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať!
  • Upratovanie kostola v sobotu 21.9.2013 o 9.00 má ulica Osloboditeľov.

Dana Straniaková

Viera Hricová

Marianna Sojčáková

Iveta Hajčáková

Xenia Luksajová

Iveta Harbistová

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required