OZNAMY na týždeň 2. 9. 2013– 8. 9. 2013

DVADSIATY DRUHY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 2. 9. 2013– 8. 9. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 2.9.

Féria

8.00

Za žiakov a učiteľov školy a za zdravie pre Ivetu

 

Utorok

3.9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka

7.00

od 16.30

sv. spoveď

+Ján +Anna Harakaľoví

18.00

+Jozef +Jozef +Zuzana

Streda

4.9.

Féria

18.00

od 16.00

sv. spoveď

Za zdr. a B. pož. Márie Korejovej – 80 r.ž.

 

Štvrtok

5.9.

Féria

18.00 od 16.00

sv. spoveď

Za zdr. a Božie pož. Mariany – 40 r.ž.

 

Piatok

6.9.

Féria

18.00

VENI SANCTE

+Juraj – 1. výr. úmrtia

17.00

+Štefan +Anna

Sobota

7.9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Spomienka

8.00

+Zuzana +Jozef Tovarňákoví

 

Nedeľa

8.9.

DVADSIATA TRETIE NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Pavlíny s rod.

10.30

Za zdr. a B. p. Magdalény a Jána a Jany s rod.

OZNAMY:

  • Dnes popoludní o 14.00 bude stretnutie ružencového bratstva.

 

  • Deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii sa budeme modliť od 7.9. stále pred sv. omšou.

 

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme:           v utorok v Kamienke 16.30 – 18.00;

v stredu v Kamenici 16.00 – 18.00

v štvrtok v Kamenici 16.00 – 18.00

Ku sv. spovedí pozývam obzvlášť študentov a žiakov na začiatku školského roka. V piatok večerná sv. omša bude sv. omšou VENI SANCTE – na začiatku školského roka, kde budeme zvolávať Ducha Svätého o pomoc do nového školského roka pre našich žiakov a študentov.

V piatok dopoludnia pôjdem k chorým ako zvyčajne.

 

  • Ďakujem všetkým ktorí sa zapojili do prípravy a organizácie „Bodky za prázdninami“ pre deti, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok. Každý z organizátorov vložil do toho kúsok seba a svoju obety. Všetkým nech to Pán Boh bohato vynahradí.

 

  • KAM: Dnes po sv. omši nech zostanú tu v kostole tí, ktorí chcú pozitívne zareagovať na výzvu poslúžiť pri bohoslužbách v službe lektora tu v Kamienke.

 

  • V stredu po večernej sv. omši bude na fare stretnutie redakčnej rady farského spravodaja Palma. Pozývame nových členov, ktorí by chceli priložiť ruku k dielu, resp. prispieť, aby to bol spravodaj aktuálny a ozaj pre povzbudenie ale aj formáciu v našej farnosti.

 

  • V utorok o 19.00 na fare bude stretnutie animátorov birmovancov.

 

  • Z našej farnosti budeme mať možnosť ísť a podporiť myšlienku Pochodu za život 22.9.2013. Budeme organizovať spoločnú dopravu. Pre ľahšie zvládnutie prosím o nahlásenie v sakristii. Poplatok za dopravu, čo je cca. 7,-€.

 

  • Na kostol obetovali z pohrebu Emilie Krupovej 50,-€; z pohrebu Andreja Kondráta 50,-€. Mesačná zbierka na kostol bola pred týždňom bola 455,-€. Darcom Pán Boh zaplať.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 7.9.2013 o 9.00 má ulica Osloboditeľov.

Terézia Baratová

Andrea Semanová

Marta Sabová

Katarína Svobodová

Božena Chymičová

Mária Vatahová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required