OZNAMY na týždeň 26. 8. 2013– 1. 9. 2013

DVADSIATY PRVÝ TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 26. 8. 2013– 1. 9. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 26.8.

Féria

7.00

+Mária +Michal Poláčkoví

 

Utorok

27.8.

Sv. Moniky

Spomienka

18.00

+Jozef Majický –1.výr. úm.

 

Streda

28.8.

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

18.00

Za zdr. a B. pož. Anny Babincovej – 75 r.ž.

 

Štvrtok

29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Spomienka

9.00

Za zdr. a B. pož. Jána a Anny Žinčákových s rod.

 

Piatok

30.8.

Féria

18.00

+Vladimír Ferencko – pohrebná

17.00

+Štefan +Helena

Sobota

31.8.

Féria

8.00

+Emília Krupová – pohrebná

 

16.00

Sobáš Porubský-Milčáková

Nedeľa

1.9.

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Pavlíny – 80 r. ž.

10.30

Za zdr. a B. pož. Štefana a Veroniky–45 r. sp. ž.

OHLÁŠKY:

František Porubský – syn rodičov Františka a Anny r. Polačkovej, nar. v Humennom, býv. v Kamenici nad Cirochou a

Lucia Milčáková – dcéra Mariana a Terézie rod. Labovej, nar. v Humennom tamtiež bývajúca, ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

  • Vo štvrtok sa uskutoční vo farskej záhrade „Bodka za prázdninami“. Je to súťažno – zábavná akcia pre deti, ktoré tým srdečne pozývam. O 8.30 pri kostole začne registrácia deti, ktoré budú súťažiť, o 9.00 bude detská sv. omša a po nej sa presunieme do farskej záhrady, kde bude program pokračovať. Pripravený bude, veríme dobrý program, pitný režim a obed pre súťažiach. Samozrejme že s deťmi pozývame aj rodičov.

 

  • V týchto dňoch beží v médiách kampaň proti „Pochodu z život“, ktorý sa bude konať 22.9.2013 v Košiciach. Prichádzajú rôzne útoky, zosmiešňovania, polopravdy a nepravdy, protiakcie a pod. Preto pravdivú informovanosť o tejto akcii môžete nájsť priamo na stránke pochodzazivot.sk. Tento pochod nie je proti nikomu, ale je za právo na život, za práva rodiny. V ten istý deň v Bratislave budú pochodovať ľudia, ktorí hlásajú a obhajujú úplne opačne „hodnoty, dehonestujú rodinu a budú sa schádzať z celého sveta, aby svoju ideológiu podporili. Nie je čas, aby verejne prehovorili kresťania katolíci na Slovensku a dali jasne najavo svoj postoj, svoj pohľad na rodinu, na manželstvo na život? Možno tak urobiť 22.9.2013 v Košiciach účasťou na sv. omši a pokojným pochodom po uliciach Košíc. Celý deň v Košiciach bude prebiehať množstvo akcii podporujúcich myšlienku pochodu. Aj z našej farnosti budeme mať možnosť ísť a podporiť túto myšlienku. Budeme organizovať spoločnú dopravu. Pre ľahšie zvládnutie prosím o nahlásenie v sakristii. Poplatok je iba za dopravu, čo je cca. 7,-€.

 

  • Z pohrebu Vladimíra Ferencka na kostol obetovali 50,-€. Dnes je mesačná zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 31.8.2013 o 8.45 má ulica Osloboditeľov.

Anna Balogová

Veronika Balogová

Helena Terkošová

Mária Balogová

Svetlana Hrubovčáková

Mária Levandovská

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required