OZNAMY na týždeň 15. 7. 2013– 21. 7. 2013

PÄTNÁSTY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 15. 7. 2013– 21. 7. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 15.7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

17.00

17.00

+Jozef +Štefan

Utorok

16.7.

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej Ľubovoľná spomienka

17.00

Za zdr. a Božie pož. Anny, Márie a Petry

 

Streda

17.7.

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka

17.00

Za zdr. a Božie pož. Miloša a Moniky

 

Štvrtok

18.7.

Féria

 

 

Piatok

19.7.

Féria

17.00

+Anna Tišľová a +Mária Jarošíková

 

Sobota

20.7.

Féria

8.00

+Mária Kováľová

 

Nedeľa

21.7.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00

Za farnosť

9.00

+Pavol +Pavol

11.00

+Mária +Jozef Kovaľoví

OHLÁŠKY:

Vladimír Vataha – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Vaceľovej, nar. v Snine, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ivana Gičová – dcéra Dušana a Jany rod. Sojčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

OZNAMY:

  • Dnes popoludní o 14.00 hod. bude pobožnosť k Duchu Svätému.
  • V septembri tohto roku sa bude konať v Košiciach národný pochod za život. Jeho cieľom je zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle v úsilí, aby bolo v našej krajine zaistené základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Chceme sa verejne postaviť za kultúru života, za ochranu daru života, jeho dôstojnosti od chvíle počatia až po prirodzenú smrť. Tento deň 22.9.2013 vyvrcholí množstvo aktivít, ktoré už niekoľko dni pred týmto dňom budú prebiehať na mnohých miestach Košíc i iných slovenských miest. Aj naša farnosť sa pridá k farnostiam celého Slovenska v tomto oslavnom pochode ulicami Košíc.
  • V sobotu môžeme putovať do Gaboltova na púť k Škapuliarskej Panne Márii. Do stredy sa dá ešte zapísať v sakristii. Odchádzať sa bude v sobotu 20.7. o 12.30 a návrat po polnočnej sv. omši. Sú ešte voľné miesta.
  • 25. augusta sa uskutoční púť mužov v Gaboltove. Mnohí chlapi sme sa jej už zúčastnili v minulých rokoch, tento rok môžeme znova putovať, za naše rodiny, za nás, za tých ktorých nám zveril Boh,… Nahlasovanie v sakristii.
  • Tento týždeň sa uskutočnil v našej farnosti farský tábor. Spolu všetkých účastníkov, animátorov a pomocníkov a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom vstúpili do priebehu tábora, bolo možno aj dvesto ľudí. Keď som včera chcel urobiť zoznam všetkých spolupracovníkov, sponzorov, … bol to dlhý zoznam. Preto aby som na niekoho nezabudol, chcem vysloviť prianie, aby vám všetkým to Boh bohato vynahradil a udelil vám spoje požehnanie. Pán Boh vám všetkým zaplať.
  • Vzadu v stojane je nové číslo Katolíckych novín. Okrem iného je v nich zaujímavý článok s názvom „Čo to znamená, keď hovoríme: Cirkev by mala…“.
  • Od zajtra som dva týždne na dovolenke. V prípade potreby kňaza obráťte sa na duchovného otca v Dlhom nad Cirochou.
  • Upratovanie kostola v sobotu 20.7.2013 o 8.45 má ulica Osloboditeľov.

Mária Majická

Vlasta Ištoková

Jolana Boňková

Anna Sojčáková

Oľga Šedzmáková

Anna Ďuričková

Eva Hodáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required