OZNAMY na týždeň 3. 6. 2013– 9. 6. 2013

DEVIATY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 3. 6. 2013– 9. 6. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 3.6.

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka

 

 

Utorok

4.6.

Féria

7.00

+Juraj +Anna Bešanoví

18.00 detská

+Štefan +Mária

Streda

5.6.

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka

18.00

Detská

Za zdr. a B. pož. Adama a Laury

 

Štvrtok

6.6.

Féria

18.00

+Mária – 2. výr. úm.

 

Piatok

7.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Slávnosť

19.00

+Ján – 23. výr. úm.

7.30

Za zdr. a B. pož. Michala a Agnesy s rod.

Sobota

8.6.

Nepoškvrneného srdca Panny Márie Spomienka

8.00

Za zdr. a Božie pož. rod. Vatahovej

 

Nedeľa

9.6.

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a Božie pož. Reginy – 60 r.ž.

10.30

Za zdr. a B. pož. Ladislava s rod.-40 r.ž.

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní sa na výzvu Sv. otca Františka koná v mnohých chrámoch po celom svete spoločná adorácia v čase od 17.00. Aj my sa môžeme pripojiť k tejto duchovnej iniciatíve. Pozývam Vás všetkých dnes podvečer tu do kostola na túto adoráciu.

 

  • V piatok ráno so Pán života a smrti povolal do večnosti Sr. Máriu Salustiu, civilným menom Annu Harvilíkovú, ktorá pochádza z našej farnosti. Pohrebné obrady sa budú konať v Ružomberku, kde prežila posledné roky a začnú o 10.30 v kostole sv. Ondreja. Je možné zúčastniť sa pohrebu autobusom. Odchod je ráno o 4.30 od kostola. Cena za dopravu je 19,- € Je nevyhnutné sa nahlásiť dnes dopoludnia v sakristii. Spomeňme si na Sr. Salustiu aj vo svojich modlitbách.

 

  • V utorok sa bude konať detsko-mládežnická sv. omša v Kamienke. Je to zároveň akcia pre všetkých mladých a deti (aj bir­movancov), ktorá spája zdravé osvieženie tela s osviežením duše. Pozývame na túto sv. omšu, na ktorú z Kamenice pôjdeme na bicykloch či korčuliach. Stretnutie pri fare o 16.30. Pôjde sa trasou od fary ( uli­ce Železničná, Partizánska ) smer Kami­enka. Vez­mite do batôžka aj prezúvky, aby sme v kostole neboli v korčuliach.

 

  • Je pred nami prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme v Kamienke: utorok od 15.00  do 17.50. V Kamenici v stredu a vo štvrtok od 16.00 do 17.50 hod. Ku chorým pôjdem v piatok doobeda.

 

  • Chcem poďakovať všetkým, ktorý pripravovali oltáriky vo štvrtok na sviatok Najsvätejšieho Božieho tela. Na kostol obetovali 62,-€ Pán Boh zaplať!

 

  • V utorok po omši v Kamienke, v stredu po omši v Kamenici pozývam na krátke stretnutie rodičov našich birmovancov.

 

  • Zbierka na kostolné potreby pred týždňom bola 450,10,-€. Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh zaplať!

 

  • Pri východe z kostola je ešte niekoľko výtlačkov farského spravodaja Palmy.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 8.6.2013 o 8.45 má ulica Veterná.

Monika Šepeľová

Valéria Miková

Mária Šepeľová

Mária Komarcová

Valéria Naščáková

Daniela Focková

Mária Karľová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required