OZNAMY na týždeň 22. 4. 2013– 28. 4. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

ŠTVRTÝ VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 22. 4. 2013– 28. 4. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 22.4.

Féria

 

 

Utorok

23.4.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Spomienka

17.00

+Stanislav Demko – 1. výr.úm.

18.00 detská

Zdr. a Božie pož. Anny s rod.

Streda

24.4.

Féria

18.00

detská

+Mária +Juraj Stanekoví

 

Štvrtok 25.4.

SV. MARKA, evanjelistu

Sviatok

18.00

+Anna +Juraj Krajníkoví

 

Piatok

26.4.

Féria

18.00

+Ján Kislan – 1. výr. úm.

17.00

+Božena Jancusková

Sobota

27.4.

Féria

8.00

+Mária +Michal Polačkoví

 

Nedeľa

28.4.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

Zdr. a Božie pož. rod. Boňkovej

9.00

Za farnosť

10.30

Zdr. a Božie pož. Ladislava a Pavlíny s rod. – 45 r.sp.ž.

 

OZNAMY:

  • Snúbenci, ktorí chcú v tomto roku prijať sviatosť manželstva, nech sa do stredy prihlásia na fare. Ak bude dostatok párov, je možné urobiť predmanželskú prípravu u nás na fare. Ak nebude dostatok párov, resp. prihlásia sa neskôr, budú musieť absolvovať predmanželskú prípravu v Snine.
  • V dňoch 4.-10.8.2013 sa uskutoční farská púť Po stopách Jána Nepomuckého. Na prihlásenie sú ešte dva týždne. Cena na osobu je 170,-€.  Je potrebné sa nahlásiť u mňa osobne. Pri nahlásení je potrebné uhradiť zálohu 80,-€. Počet prihlásených je momentálne 12.
  • Dnes je zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať!
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol. Na kostol darovali z krstu Borisa Lutaš-Husťaka 40,-€. Pán Boh zaplať!
  • Pri východe z kostola v stojane je ešte Palma a Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 27.4.2013 o 8.45 hod.  ul. Lesná

Eva Harvaníková

Andrea Vasková

Anna Sojčáková

Pavlína Dobdová

Anna Vatahová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required