vins

 

„Ja som vzkriesenie a život.

Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“

Veľkonočná radosť nech Vám vlieva

novú nádej do všetkých dní života.

To Vám vyprosujeme

u Zmŕtvychvstalého Pána.

Peter Sepeši, farár

spolu s členmi redakcie Palma

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required