OZNAMY na týždeň 1. 4. 2013– 7. 4. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 1. 4. 2013– 7. 4. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 1.4.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

8.00

Poďakovanie Bohu známej rod.

9.15

+Mária +Štefan

10.30

+Jozef +Anna Šedzmákoví

Utorok

2.4.

VEĽKONOČNÝ UTOROK

 

 

Streda

3.4.

VEĽKONOČNÁ STREDA

18.00 detská

Za zdr. a Božie pož. Michala s rod. – 40 r.ž.

 

Štvrtok 4.4.

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

18.00

+Pavlína Čabáková – pohrebná

 

Piatok

5.4.

VEĽKONOČNÝ PIATOK

18.00

Za zomrelých rod. Bešanovej

17.00

+Pavlína Mesárošová

 

Sobota

6.4.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

8.00

+Mária Šedzmáková -1.výr.úm.

 

Nedeľa

7.4.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

8.00

Za farnosť

9.15

Za zdr. a B. pož. rodín Milana a Mareka

10.30

Za zomrelých rod. Mažerikovej

 

OZNAMY:

  • V piatok je prvý piatok mesiaca. Dopoludnia pôjdem k chorým ako zvyčajne. Večerná sv. omša v Kamenici bude mládežnícka. Po nej adorácia. Kto by chcel pristúpiť ku sv. spovedi budem spovedať počas tichej adorácie vo štvrtok hodinu pred sv. omšou.
  • Dňa 7.4.2013, budúcu nedeľu, vo farnosti Božieho milosrdenstva v Snine na sídlisku sa bude konať odpustová slávnosť ku cti Božieho milosrdenstva. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 bude celebrovať Mons. Pavol Marton, dekan –farár v Bardejove. Bližšie informácie na plagátikoch.
  • V rámci príprav na 200. výročie narodenia Don. Bosca sa koná po svete putovanie jeho relikvie. V Humennom táto relikvia bude v noci z 12. na 13 apríla. Plagátik s bližším programom si môžete všimnúť na výveske.
  • Doprava pre starších a ťažšie mobilných tento týždeň pôjde podľa časového harmonogramu ako v uplynulom týždni v stredu, štvrtok a piatok.
  • Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu a plynulému priebehu veľkonočných obradov za ich zaangažovanosť. Či už to boli lektori, kostolníci, kantori, miništranti, tí ktorí boli upratovať kostol, udržiavali aktuálne naše farské média Palmu aj našu web stánku a plnili akékoľvek iné služby – všetkým nech to Pán odmení.
  • 6.4.2013 sa v Prešove bude konať Arcidiecézne stretnutie mladých. Zajtra ukončujeme nahlasovanie kvôli zabezpečeniu dopravy. Účastnícky poplatok je 5€ za účastnícky balíček a dopravu.
  • Zbierka na náš kostol pred týždňom bola 598,60,-€. Na kostol obetovali z pohrebu Pavlíny Čabákovej 50,-€ Pán Boh zaplať!
  • Upratovanie kostola v sobotu 6.4.2013 o 8.45 hod.  ul. Partizánska

Monika Vasilková

Ľudmila Bugyiová

Jana Ščerbová

Jolana Mažeriková

Regina Balogová

Mária Šuľovská

Dušana Žinčáková

Valika Čabáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required