Slávnosť sv. Jozefa

Slávnosť sv. Jozefa

Utorok 19. marec bol pre mužov našej farnosti výnimočným dňom. Už niekoľko týždňov pred týmto sviatkom pozýval o. Peter mužov, ktorí kedysi miništrovali, aby si prišli opäť zaspomínať na časy mladosti. Muži nepotrebovali nič extra – stačilo, aby si so sebou priniesli vieru a odhodlanie.

Tak sa aj stalo. Na slávnosť prišlo mnoho mužov z Kamenice a Kamienky a priniesli si so sebou nielen vieru a odhodlanie, ale aj svoje rodiny a príbuzných. Všetko sa to začalo krížovou cestou, ktorá bola za účasti mužov, za mužov a za ich rodiny. Spolu s mužmi, ktorí niesli kríž a čítali jednotlivé zastavenia, sme si spolu s nimi uvedomovali dôležité postavenie muža v spoločnosti. Je naozaj veľké. Muž ako otec má byť tým, ktorý vedie svoju rodinu ochraňuje a vedie k Bohu. Má ísť príkladom, ako bolo spomínané aj v kázni sv. omše, ktorú spolu s o. Petrom pomáhali sláviť aj muži – miništranti: Ak malý chlapec vidí, ako jeho veľký a silný otec kľačí na kolenách a modlí sa k Bohu, tak si synček povie: „To musí byť ale veľký Boh, keď sa mu aj môj ocko klania!“ Práve o tomto príklade hovorím.

 

Ako som už spomenula, po krížovej ceste nasledovala sv. omša a nám v laviciach sa naskytol krásny pohľad smerom k oltáru – všade naokolo bolo mnoho chlapcov, mužov, otcov oblečených v slávnostnom bielom rúchu. Aká to bola radosť vidieť veľkých silných mužov klaňať sa Bohu! Aký skvelý príklad dali ostatným mužom, chlapcom a svojim deťom! Ako krásne títo muži a otcovia oslávili nášho nebeského Otca! Ich viera musela byť silná a odhodlanosť takisto.

V kázni náš duchovný otec hovoril o sv. Jozefovi ako o spravodlivom mužovi – tak ho nazýva Sväté písmo. Jozef bol mužom spravodlivým, pretože uveril Bohu, že Mária, jeho snúbenica, počala z Ducha Svätého. Jozef je aj tým, ktorý vychovával Krista. Ľudia, ktorí s ním vtedy žili, boli presvedčení o tom, že on je Ježišov otec. Vychovával ho dobre – naučil ho čítať a písať, vyrezávať z dreva. Preto aj muži, ktorí nosia jeho meno, určite nebudú odmietnutí či nevypočutí s prosbou o pomoc na jeho orodovanie.
Je smutné, že mnoho ľudí teraz tento sviatok slávia tak, že pôjdu do barov, krčiem a tam „slávia“ tento sviatok. Preto by som na záver chcela povzbudiť mužov, aby si zobrali príklad zo sv. Jozefa, a tak sa stávali úžasnými mužmi, skvelými otcami a tými, ktorí sa nebudú báť hlásať a žiť Ježišovo Evanjelium. Cirkev potrebuje takýchto mužov, aby ju ochraňovali.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required