KVETNÁ NEDEĽA

KVETNÁ NEDEĽA

Kresťania na Slovensku i vo svete slávia dnes poslednú, šiestu pôstnu nedeľu, známu ako Kvetná nedeľa či Nedeľa utrpenia Pána. Veriaci si v tento deň pripomínajú triumfálny vstup Ježiša do Jeruzalema, ale aj rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti. Kvetnou nedeľou kresťania vstupujú do Veľkého alebo Svätého týždňa. Cirkvi v tomto týždni oslávia tajomstvá spásy, ktoré Kristus vykonal v posledných dňoch svojho života.

V tento deň sa v katolíckych kostoloch svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás sú to najčastejšie bahniatka. Tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej stredy na budúci rok.

Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z dvoch častí – zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema a zo svätej omše zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia. Počas nej sa prednášajú pašie (z latinského slova passio – utrpenie) – časť evanjelia, ktoré opisuje utrpenie a smrť Ježiša Krista od Poslednej večere až po jeho smrť na kríži, ako to podávajú evanjelisti.

Od roku 1985 je Kvetná nedeľa z iniciatívy blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. aj Svetovým dňom mládeže. V diecézach po celom Slovensku sa aj dnes konajú Kvetné víkendy – stretnutia mladých ľudí s biskupmi, rozhovory, koncerty a iné kultúrne a duchovné programy pre deti a mládež.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required