OZNAMY na týždeň 11. 3. 2013– 17. 3. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

ŠTVRTÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 11. 3. 2013– 17. 3. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 11.3.

Féria

 

Utorok

12.3.

Féria

16.30

Za zdr. a Božie pož. Adelky Brečkovej

17.30 detská

Za zdr. a B. pož. Zdeny Jackovej – 50 r.ž.

Streda

13.3.

Féria

17.30 detská

+Jozef Remešník

Štvrtok 14.3.

Féria

17.30

Za zdr., B. pož. a pokoj Monike Mesárošovej s rod.

 

Piatok

15.3.

Féria

17.30

+Alžbeta +Michal Tomášoví

16.30

Za zdr. a Božie pož. Františka s rod.

Sobota

16.3.

Féria

8.00

+František +Michal +Anna +Ján a zomrelí rod. Mesárošovej

Nedeľa

17.3.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

8.00

+Ján Mažerik – 2. výr. úm.

9.15

Za zdr. a Božie pož. Michala Škubu

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude tento týždeň po detskej sv. omši – v Kamienke v utorok a v Kamenici v stredu.
  • Modlitba Krížovej cesty tento týždeň:

V Kamenici: dnes o 14.00 lektori,  v stredu 17.00-deti,  v piatok o 17.00-birmovanci.

V Kamienke: v utorok o 17.00 – deti; v piatok o 16.00-birmovanci

  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Katolíckych novín.
  • 19.3.2013 t.j. budúci utorok máme sviatok sv. Jozefa. Sv. Jozef je patrónom otcov, mužov. Pozývam všetkých chlapov, ktorí niekedy miništrovali na sv. omšu ale aj na miništrovanie pri tejto sv. omši.
  • 6.4.2013 sa v Prešove bude konať Arcidiecézne stretnutie mladých s pánom arcibiskupom. Toto stretnutie sa koná každoročne v našej diecéze v sobotu po Veľkej noci. Tento rok sa stretnutie bude konať v Prešove. Mottom stretnutia je citát z Matúšovho evanjelia (Mt 28,19) „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.“ Pozývam na toto stretnutie mládež a birmovancov. Účastnícky poplatok je 5€ za účastnícky balíček a dopravu. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii najneskôr do 1.4.2013. Pri zápise je potrebné uhradiť poplatok.
  • Upratovanie kostola v sobotu 9.3.2013 o 8.45  ul. Partizánska

Alena Vasková

Mária Ondíková

Alžbeta Kassaiová

Helena Tomášová

Iveta Divulitová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required