ADSM 2013

ADSM 2013

Pozývame všetkých mladých od 15 rokov na stretnutie s otcom arcibiskupom, ktoré sa bude konať v našej arcidiecéze 6.4.2013 v Športovej hale (zelenej hale), Baštová ulica, Prešov. Mottom stretnutia je citát z Matúšovho evanjelia (porov. Mt 28,19) „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.“

Pre zvládnutie tohto podujatia by sme Vás chceli informovať o potrebných krokoch prípravy pred týmto stretnutím:

Registrácia: Nahlásiť sa je potrebné u miestneho kňaza do 2. 4. 2013. Účastnícky poplatok je 3 € na osobu. Minimálny vek účastníkov ADSM je 15 rokov. Prosíme Vás o dodržanie termínov nahlasovania z dôvodu kvalitnej organizácie, ako aj zabezpečenia dostatočného počtu informačných a reklamných balíčkov pre účastníkov. Tie dostanú iba tí účastníci, ktorí budú nahlásení vo vyššie uvedenom termíne.

Prezentácia farností: Každá farnosť má možnosť vyrobiť si prezentačný plagát s fotkami, popisom a rôznymi dekoráciami, v maximálnej veľkosti formátu A1 (594x841mm). Tento plagát bude možné počas ADSM vyvesiť na určené miesto. Cez tieto plagáty môžete spropagovať a predstaviť svoje činnosti a aktivity vo farnosti.

Transparent: Účastníci si so sebou môžu priniesť vlajky farností, obci, vyrobené transparenty a pod.

Obetné dary: Tento rok v rámci obetných darov sme sa rozhodli vyzbierať a hygienické potreby (zubné pasty, kefky, mydlá, šampóny, sprchové gély a pod.), ktoré budú distribuované organizáciám pracujúcim s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodnených rodín. Váš dar môžete odovzdať ráno pri registrácii. Druhý dar, ktorým môžete prispieť na pomoc misiám, budú použité známky (potrebné vystrihnúť s okrajom cca 1cm). Túto aktivitu robíme v spolupráci s PMD (Pápežské misijné diela) v Prešove.

Na sv. omšu chceme pozvať chlapcov, ktorí miništrujú vo Vašich farnostiach, aby si priniesli miništrantské oblečenie, a tak sa zapojili do liturgickej služby (patény pri sv. prijímaní, liturgický sprievod). Miništranti budú mať vytvorené osobitné miesto v blízkosti oltára. Kňazov ako aj miništrantov prosíme, aby sa najneskôr 15 min. pred začatím sv. omše zhromaždili v priestoroch „sakristie“ – presnejšie informácie získate od usporiadateľov.

Súčasťou stretnutia bude odovzdávanie certifikátov účastníkom Animátorskej školy 2011/2013 a tiež vyhlásenie osobnosti ankety HLAS, do ktorej mohla každá farnosť nominovať ľudí alebo spoločenstvá, ktoré sa aktívne podieľajú na tvorbe pastorácie mládeže alebo starostlivosti o mladých.


PROGRAM ADSM 2013


8. 00:      registrácia pred halou

9. 02:      začiatok programu, slávnostné otvorenie, predstavenie dekanátov

9.45:       rozhovor s o. arcibiskupom + odovzdávanie ankety HLAS, animátorských certifikátov

11.00:     sv. omša

12.15:     obed z vlastných zásob (možnosť zakúpenia v bufete – bagety, kofola, chipsy, sladkosti…)

13. 20:    workshopy I. v priestoroch Gym. sv. Moniky (ul. Tarasa Ševčenka 1)

14.00:     workshopy II. v priestoroch Gym. sv. Moniky (ul. Tarasa Ševčenka 1)

15.15:     KBM

15.30:     Koncert –skupina 30tri

16.30: adorácia

17.00:     požehnanie a záver

Viac informácií nájdete na www.premladez.sk

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required