OZNAMY na týždeň 25. 2. 2013– 3. 3. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

DRUHÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 25. 2. 2013– 3. 3. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 25.2.

Féria

18.00

Zdr. a B. pož. Janky a Milana

Utorok

26.2.

Féria

18.00

Zdr. a B. pož. pre Miroslava

Streda

27.2.

Féria

7.00

Za zomrelých rodičov

Štvrtok 28.2.

Féria

17.30

Za zdr. a B. pož. Petra s rod.

 

Piatok

1.3.

Féria

17.30

+Ján Šedzmák

16.30

+Ján +Mária Škuboví

Sobota

2.3.

Féria

8.00

+Mária Rošková – 1. výr. úm.

Nedeľa

3.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

8.00

Za zdr. a B. pož. Miroslava Bednára – 50 r.ž.

9.15

Za zdr. a Božie pož. Márie – 90 r.ž.

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

  • Do stredy som na dovolenke. Zastupuje ma duchovný otec z Dlhého nad Cirochou. V prípade potreby sa obráťte na neho.
  • Tento týždeň je prvopiatkový. Keďže som do stredy na dovolenke, budem spovedať v Kamenici vo štvrtok od 14.30 – 17.30 a v Kamienke v piatok od 14.00 – 16.30. V piatok dopoludnia pôjdem ako tradične k chorým. Koho nestihnem vyspovedať vo štvrtok, má možnosť sa vyspovedať v sobotu po rannej sv. omši.
  • Znova môžeme aj tento rok rozhodnúť o 2% z našej už zaplatenej dane. Ak by sme chceli pomôcť farnosti, konkrétne na aktivity pre deti a mládež našej farnosti, môžete poukázať svoje 2% nášmu občianskemu združeniu. Tlačiva sú vzadu na stolíku, alebo si ich môžete stiahnuť z našej farskej stránky www.farnostknc.sk
  • Modlitba Krížovej cesty tento týždeň:

V Kamenici: v stredu nebude,  v piatok bude o 17.00. Majú ju birmovanci. Dnes popoludní o 14.00.

V Kamienke: v piatok o 16.00

  • Dnes je zbierka na náš kostol. Darcom vopred Pán Boh zaplať.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Katolíckych novín.
  • Upratovanie kostola v sobotu 2.3.2013 o 8.45  ul. Partizánska

Emilia Kelčáková

Iveta Sojčáková

Božena Zeleňáková

Helena Boberová

Mária Čmiľanská

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required