OZNAMY na týždeň 18. 2. 2013– 24. 2. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

PRVÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 18. 2. 2013– 24. 2. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 18.2.

Féria

17.00

ZBP rod. Ďuričkovej, Kataníkovej, Pľutovej a Valkovičovej

Utorok

19.2.

Féria

Streda

20.2.

Féria

Štvrtok 21.2.

Féria

18.00

+Michal +Alžbeta Hrubovčákoví

 

Piatok

22.2.

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA

7.00

+Michal +Anna Hirjákoví

Sviatok

Sobota

23.2.

Féria

8.00

Za zdr a B. pož. Slavomíra

8.00

+Zuzana

Nedeľa

24.2.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

8.00

Za zdr. a B. pož. Štefana a Anny – 40 r.spol.ž.

9.15

Za zdr. a B. pož. Michala Semanca

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

  • Dnes popoludní odchádzam na dovolenku. Zastupuje ma pán farár z Dlhého nad Cirochou. V prípade potreby kňaza obráťte sa na neho.
  • V čase pôstu sa modlievame Krížovú cestu. V stredu, keďže nie je sv. omša Krížová cesta nebude. V piatok je sv. omša ráno, Krížová cesta, ktorú budú mať birmovanci bude o 17.30.
  • Dnes je zbierka na katolícku charitu. Na kostol obetoval Bohu známy 290,-€. Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol a kostolné potreby. Vopred Pán Boh zaplať.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Katolíckych novín.
  • Aj tento rok môžeme rozhodnúť ešte o 2% z našej už zaplatenej dane. Ak by sme chceli pomôcť farnosti, konkrétne na aktivity pre deti a mládež našej farnosti, môžete poukázať svoje 2% nášmu občianskemu združeniu. Tlačiva sú vzadu na stolíku, alebo si ich môžete stiahnuť z našej farskej stránky www.farnostknc.sk
  • Upratovanie kostola v sobotu 23.2.2013 o 8.45  ul. Železničná

Mária Kontuľová

Mária Mesarošová

Gabriela Poljaková

Mária Tovarňáková

Lucia Gromanová

Jozef Pandoš

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required