Oznamy na týždeň 11. 2. 2013– 17. 2. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

PIATY TÝŽDEŇ CEZ ROK + POPOLCOVÁ STREDA

Oznamy na týždeň 11. 2. 2013– 17. 2. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 11.2.

Féria

17.30

+Ján +Veronika Hajčákoví

 

Utorok

12.2.

Féria

7.00

+Jozef Majický a zomrelí rodiny

Streda

13.2.

POPOLCOVÁ STREDA

7.30

+Andrej Volovár–25 výr. úm.

16.30

Za zdr. a Božie pož. Anny

17.30

+Ondrej Rošák

Štvrtok 14.2.

Féria

17.30

Za zdr. a B. pož. Petra s rod.

 

Piatok

15.2.

Féria

17.30

+Alžbeta +Mária Volovároví

16.30

+Michal

Sobota

16.2.

Féria

Nedeľa

17.2.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

8.00

Za farnosť

9.15

Za členov ružencového bratstva

10.30

Za zdr. Božie pož. Márie Čabákovej – 87 r.ž.

 

OZNAMY:

  • V pondelok od rána od 8.00 hod. bude celodenná fašiangová poklona pred začatím pôstneho obdobia. Nájdime si počas dňa čas, kto ste doma. Tiež vy, ktorí ste v práci využite aspoň chvíľku pred večernou sv. omšou pokľaknúť pred Eucharistickým Ježišom vo vďačnosti, ale aj s odprosením za naše hriechy.
  • Tento týždeň v utorok budú rekolekcie sninského dekanátu v Belej nad Cirochou. Hodinu pred sv. omšou, teda o 8.00 hod. bude dekanátne večeradlo.
  • V stredu tohto týždňa vstupujeme do 40 denného pôstneho obdobia. Začíname symbolom popola na popolcovú stredu, ktorým budeme poznačení v znamení kríža. Cele pôstne obdobie nás ma viesť k zhodnoteniu svojho života, zamýšľaním sa nad svojim vzťahom k Bohu, ktorý obetuje pre nás svojho syna. Počas pôstu sa budeme modliť krížové cesty každú stredu a v piatok vždy pol hodiny pred sv. omšou a v nedeľu  o 14.00hod. V stredu zachovávame prísny pôst. Zdržiavame sa mäsitého pokrmu a počas dňa máme iba trikrát jesť, z toho iba raz do sýta.
  • V sobotu 16. februára sa uskutoční farský výlet do Vysokých Tatier. Odchádzať budeme ráno o 6.30 od kostola. Prosím všetkých prihlásených, aby mi do utorka – najneskôr stredy uhradili cestovné. Ďakujem za pochopenie.
  • Na kostol obetovala Bohu známa 50,-€. Zbierka na Katolícku univerzitu bola v Kamenici 272,70,-€ a v Kamienke 39,04,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu. Vopred Pán Boh zaplať.
  • V dnešnú nedeľu vyšlo nové číslo Palmy z rozpisom sv. omši na tri týždne a vzadu sú tiež katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 16.2.2013 o 8.45  ul. Železničná

Dana Balková

Jana Duričková

Andrea Sentivánová

Jolana Kapuscinská

Oľga Ferencková

Anna Žinčáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required