Oznamy na týždeň 4. 2. 2013– 10. 2. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 4. 2. 2013– 10. 2. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 4.2.

Féria

17.30

+Milan Benko

 

Utorok

5.2.

Sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka

16.30

+Ján +Alžbeta Vrábľoví

17.30detská

+Anna +Filip Bauchoví

Streda

6.2.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Spomienka

17.30 detská

+Štefan +Anna Vrábľoví

Štvrtok 7.2.

Féria

17.30

+Andrej +Alžbeta Šedzmákoví

 

Piatok

8.2.

Féria

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Petra s rod.

16.30

Za zdravie a Božie požehnanie Dávida

Sobota

9.2.

Féria

8.00

Za farnosť

Nedeľa

10.2.

PIATA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

+Mária +Juraj Stanekoví

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie Milady

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Anny Švárnej – 75 r.ž.

 

OZNAMY:

  • Dnes popoludní pozývame všetky deti a rodičov na fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční v KD v Kamienke o 14.00 hod. Téma masiek je: svätý alebo svätá. Na všetkých čaká príjemné popoludnie veríme že plné radosti a zábavy aj pekné ceny.
  • 16. februára sa uskutoční farský výlet do Vysokých Tatier. Pôjdeme na Štrbské pleso. Odtiaľ by sme išli – tí ktorí sú turistiky chtiví – k vodopádu Skok. Na Štrbskom Plese je možnosť sánkovačky, prechádzky, lyžovania. Súčasťou dňa by bola sv. omša. Cena za dopravu je 10,- eur. Ešte je zopár voľných miest.
  • 11. február  je v Cirkvi slávený ako deň chorých.  Z toho dôvodu v piatok pri večernej sv. omši v Kamienke budem udeľovať sviatosť pomazania chorých. V Kamenici zasa v sobotu pri rannej sv. omši o 8.00. Podmienky prijatia tejto sviatosti:

– môže sa vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu (7 rokov) pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve smrti

– ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby

– ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším

– je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou

– starí ľudia, keď sa ich slabosť stupňuje

– túto sviatosť je potrebné prijať v stave posväcujúcej milosti (vyspovedaný)

  • Dnes je zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Vopred Pán Boh zaplať.
  • Z zbierka na kostol pred týždňom bola 518,35€. Pán Boh zaplať.
  • Pri východe z kostola je ešte niekoľko výtlačkov Palmy a Katolíckych novín.
  • Upratovanie kostola v sobotu 9.2.2013 o 8.45  ul. Ružová a Sadová

Mária Vatahová

Kvetoslava Jablonská

Jana Šedzmáková

Renata Čabaková

Marta Čabaková

Iveta Krišková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required