Oznamy na týždeň 21. 1. 2013– 27. 1. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

DRUHÝ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 21. 1. 2013– 27. 1. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 21.1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice Spomienka

 

Utorok

22.1.

Féria

16.30

+Michal Behún

17.30detská

+Ladislav

Streda

23.1.

Féria

17.30 detská

+Jozef Komarc – 4 v.úm.

Štvrtok 24.1.

Sv.Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

17.30

Za zdr. a Božie požehnanie Juraja s rod. – 50 r.ž.

 

Piatok

25.1.

OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA Sviatok

17.30

+Andrej Groman – 1.výr.úm.

16.30

+Štefan +Mária Švární

Sobota

26.1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie Jozefa Sojčáka – 65 r.ž.

Nedeľa

27.1.

TRETIA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie Jozefa Čabáka – 60 r.ž.

9.15

Za farnosť

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Jána Daňa – 90 r.ž.

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Richard Petrík – syn rodičov Alexandra a Kataríny rod. Škubovej, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Lenka Žírová – dcéra Emila a Dariny rod. Vološinovej, bývajúca v Snine, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

  • Dnes popoludní bude pobožnosť k Duchu Svätému o 14.00 hod.
  • Tento týždeň je „Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov“. V osobných modlitbách pamätajme na tento úmysel. Tiež pri štvrtkovej adorácii sa budeme modliť za jednotu kresťanov.
  • 16. februára sa uskutoční farský výlet do Vysokých Tatier. Išli by sme na Štrbské pleso. Odtiaľ nakoľko nám to snehové podmienky dovolia by sme išli alebo na Popradské pleso, alebo k vodopádu Skok. Je tam možnosť sánkovačky, prechádzky, lyžovania. Súčasťou dňa by bola sv. omša. Predpokladaná cena za dopravu je 11,- eur.
  • Momentálne neberiem na sv. omše do odvolania. Je veľa úmyslov, ktoré potrebujem najprv odslúžiť.
  • Na kostol obetovali z pohrebu Márie Kovaľovej 100,-€. Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol a kostolné potreby. Vopred Pán Boh zaplať.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Katolíckych novín a tiež poslednú Palmu.
  • Upratovanie kostola v sobotu 26.1.2013 o 8.45  ul. Čsl. armády

Mária Kontuľová

Mária Mesarošová

Gabriela Poljaková

Mária Tovarňáková

Lucia Gromanová

Jozef Pandoš

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required