Oznamy na týždeň 31.12. 2012– 6.1. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

VIANOČNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 31.12. 2012– 6.1. 2013

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 31.12.

SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

15.00

+Ján Seman

16.00

Za zdr. a Božie požehnanie Bohu známej rodiny

Utorok

1.1.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY Slávnosť

8.00

+Pavlína Sninčáková

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie Boženy

10.30

Za farnosť

Streda

2.1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského Spomienka

Štvrtok 3.1.

Najsvätejšieho mena Ježiš Spomienka

18.00

+Ján Belančín – 2. výr.úm.

 

Piatok

4.1.

Piatok vo Vianočnom období

17.30

+Agnesa +Juraj

16.30

Za zdr. a Božie požehnanie Bohu známej rodiny

Sobota

5.1.

Sobota vo Vianočnom období

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Valiky – 50 r.ž.

Nedeľa

6.1.

ZJAVENIE PÁNA

Slávnosť

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Milana

9.15

Za farnosť

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Anny Petrócovej – 80 r.ž.

 

OZNAMY:

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Keďže pred týždňom sme si konali vianočné spovede nebudem spovedať, ale ak niekto by chcel pristúpiť ku sv. spovedi nech o to požiada po sv. omši v rámci týždňa. Podobne aj k chorým, ku ktorým chodievam na prvé piatky, tento mesiac nepôjdem, ale ak by si to žiadali, dajte mi to vedieť do štvrtka.
  • 31.12.2012 o 23.00 bude večeradlo, ktoré bude obetované ako poďakovanie za starý rok 2012.
  • V nedeľu 6.1. je nedeľa Zjavenia Pána – Troch kráľov. Pri sv. omšiach bude požehnaná trojkráľová voda. V tento deň sa požehnávajú domy. Tí, ktorí chcete dať požehnať svoj príbytok, nahláste sa
    v sakristii alebo v kancelárii. Tohto roku budem požehnávať domy v sobotu od 14.00 h a v nedeľu od 13.00 h. Podľa ľubovôle nahláste v sakristii alebo v kancelárii meno, adresu a deň, v ktorý chcete, aby sme vás navštívili.
  • Naši koledníci počas vianočného koledovania na projekt Dobrej noviny nazbierali 1014,80,- € Tento náš dar spolu s darmi iných Slovenských farnosti pôjde na podporu práce Cirkvi v Južnom Sudáne
  • Na kostol obetovali z krstu Markusa Svobodu 50,-€. Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 5.1.2013 o 8.45  ul. Sladkovičová

Ružena Vrábľová

Jana Rosíková

Magdaléna Šepeľová

Božena Rošáková

Ján Sivčo

Viera Kovaľová

Darina Sotáková

Mária Vasková

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required