Jasličková pobožnosť

POZVÁNKA


Vo farskom kostole v Kamenici nad Cirochou 25. 12. v deň Narodenia Pána

14. 00 hod. vystúpia deti s jasličkovou pobožnosťou.

Srdečne všetkých pozývame.


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required