Oznamy na týždeň 17.12. – 23.12. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy na týždeň 17.12. – 23.12. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 17.12.

Féria

6.00

+Anna +Ján Žinčákoví a +Alžbeta

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie Vlada s rod.

Utorok 18.12.

Féria

6.00

+Alojz +Pavlína

Streda

19.12.

Féria

6.00

+Pavlína Osiková–1.výr.úm.

Štvrtok 20.12.

Féria

17.00

+Ján Palčinský – 1. výr. úm.

6.00

+Anna +Jozef +Ján

Piatok 21.12.

Féria

6.00

+Emília – 1. výr. úm.

Sobota 22.12.

Féria

6.00

+ Ján Fedič

Nedeľa 23.12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie Jozefa a Marienky

9.15

Za zdravie  a Božie požehnanie Márie – 70 r.ž.

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

  • Vianočná spoveď:

Kamienka dnes popoludní 14.30 – 15.30.

Kamenica v štvrtok popoludní 14.00-17.00 hod.

  • Pobožnosť k Duchu Svätému bude dnes popoludní o 14.00 hod.
  • Tento týždeň v našej farnosti budú tzv. rorátne omše. Sú to sv. omše slúžené skoro ráno v čase adventu. Skoré ranné stávanie a sv. omše môžeme obetovať za našu farnosť, za prvoprijímajúce deti, birmovancov, chorých a starých. Buďme ústretový tomuto pozvaniu, veď aj to môže byť spôsob ako sa pripravovať na prijatie Krista.
  • Generálna skúška na jasličkovú pobožnosť nebude o 9.30 ale o 14.00 v sobotu.
  • Na kostol darovala rodina Gossanyová 200,-€. Z pohrebu Márie Lojanovej na kostol obetovali 20,-€. Darcom Pán Boh zaplať.
  • Pri východe z kostola na stolíku je ešte niekoľko výtlačkov Palmy v ktorej je rozpis Vianočného spovedania. Tiež sú tam nové Katolícke noviny a vytlačené spovedné zrkadla.
  • Upratovanie kostola v sobotu 22.12.2012 o 6.30  ul. Mierová, Krátka a Jarná

Gabriela Šepeľová

Valika Sivčová

Mária Šutajová

Gabika Divulitová

Anna Vrábľová

Monika Hodáková

Štefan Balberčák

Ján Vrábeľ

Monika Šedzmáková

Mária Sivčová

Jarmila Sivčová

Ľudmila Sninčáková

Ľubica Sninčáková

Margita Bláhová

Mária Mašlejová

Marián Jakula

Jana Slivková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required