Oznamy na týždeň 19.11. – 25.11.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

TRIDSIATY TRETÍ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 19.11. – 25.11.2012

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

 

Pondelok

19.11.

Féria

 

16.30

Za zdr. a B. požehnanie Jozefa a Emílie

Utorok

20.11.

Féria

16.30

Za zdr. a B. pož. Miroslava Mesároša – 40 r.ž.

17.30

Výročie konsekrácie

Za zdr. a B. pož. pre Jána

Streda

21.11.

Obetovanie Panny Márie Spomienka

17.30 detská

+ Peter Sedláček

 

Štvrtok

22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka

17.30

Výročie konsekrácie

Za zdr. a B. pož. rod. Kislanovej

 

Piatok

23.11.

Féria

17.30

+Jozef Korej – 4.výr.ú.

16.30

+Ján +Jozef +Anna

Sobota

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov Spomienka

8.00

Za zdr. a B.pož. Márie–75 r.ž.

 

Nedeľa

25.11.

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA Slávnosť

8.00

Za zdr. a B. pož. Márie Majkovičovej – 85 r.ž.

9.15

Za zdr. a B. pož. Františka a Bernardy – 45 r.spoloč.života

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

  • Tento týždeň vo farnosti slávime dva veľmi významné udalosti. Sú to výročia konsekrácií našich kostolov. Výročie konsekrácie je najväčším sviatkom kostola, väčším ako sviatok patrocínia čiže odpust. Preto skúsme si tento týždeň nájsť čas popri svojich povinnostiach a úlohách na návštevu nášho kostola podobne ako v nedeľu. V utorok bude 2 výročie konsekrácie v Kamienke a sv. omšu o 17.30 tu bude celebrovať Vdp. Marek Kreheľ, farár farnosti Prešov-Sekčov. Vo štvrtok bude 4 výročie konsekrácie v Kamenici. O 17.30 tu bude celebrovať sv. omšu Vdp. Stanislav Stronček, farár farnosti Kostoľany nad Hornádom a dekan dekanátu Košice – východ.
  • V najbližších týždňoch začne príprava na prijatie sviatosti birmovania. Do tejto prípravy môžu vstúpiť súčasní deviataci a starší. Je potrebné, aby si birmovanci vyzdvihli prihlášku v sakristii a vyplnenú mi ju osobne odovzdali do konca mesiaca.
  • Pred kostolom mladí ponúkajú na predaj Vianočné oplátky – ich kúpou podporíme výstavbu farskej budovy a pastoračného centra vo farnosti Trhovište. Potom sú tam knihy: jedná je Youcat-modlitby je to kniha veľmi vhodná pre duchovný život mladých; ďalšia kniha je „Iný svet“ a jej autorom je Vdp. Jozef Kozák farár v Humennom na Sídl. III., ktorého môžeme poznať aj zo zamyslení v Katolíckych novinách. Tiež sú na predaj magnetky pripomínajúce rok viery, ktorý vyhlásil sv. otec. Ceny: oplátky 1,€, magnetky 1,5€, Iný svet 5€, Youcat 5,5€. Kto dnes nemáte peniaze, počas týždňa si ich budete môcť zakúpiť v sakristii. Ak sa v týždni nepredá všetko, bude možnosť ešte aj budúcu nedeľu. Tieto veci sú vhodné aj ako darčeky alebo pozornosti pre našich blízkych a zároveň tým podporujeme dobrú vec.
  • O niekoľko dní si pripomenieme prvé výročie prinesenia relikvie sv. Ondreja patróna košickej arcidiecézy do katedrály v Košiciach. Na túto udalosť sa spoločne pripravíme modlitbou deviatnika k sv. Ondrejovi, ktorý sa budeme spoločne modliť vždy pred sv. omšou. Deviatnik sa začne vo štvrtok (22.11.2012). V súvislosti s touto udalosťou nás pán arcibiskup Mons. Bernard Bober pozýva na púť k relikvii sv. Ondreja, tak ako tomu bolo minulý rok. Tento krát veriaci nášho sninského dekanátu by mali putovať k relikvii sv. Ondreja vo štvrtok (29.11.2012) do vranovskej Baziliky Narodenia Panny Márie. Sv. omšu o 18:00 hod. bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. Po nej bude možnosť osobného uctenia relikvie sv. Ondreja. Pozývam a povzbudzujem k účasti na spomínanej púti. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii najneskôr do budúcej nedele.
  • Budúca nedeľa je nedeľou Krista Kráľa. Každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Preto na konci budúconedeľných sv. omši bude vyložená Sviatosť oltárna a  spoločne sa pomodlíme túto modlitbu.
  • V súčasnosti v našej spoločnosti často počúvame o tom, že máme  prehodnotiť význam “tradičného modelu” rodiny a hľadať “nové modely”. Uvedomujeme si vážnosť súčasnej situácie a potrebu primerane na ňu  reagovať. Preto pozývame všetkých zapojiť sa do kampane “Mladí za  rodinu 2012”, ktorá začne na Deň študenstva (17. novembra) a potrvá do  sviatku Svätej rodiny (30. decembra). Vyjadrením tejto šesťtýždňovej  kampane bude nielen nosenie hnedého gombíka uchyteného bielou šnúrkou,  ktorý znázorňuje zjednotenie muža a ženy v manželskom zväzku pred  Bohom, ale predovšetkým modlitbové prepojenie.
  • Na budúci týždeň bude mesačná zbierka na kostolné potreby.  Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.
  • Vzadu na stolíku je nové číslo Katolíckych novín.
  • Upratovanie kostola v sobotu 24.11.2012 o 8.45 má ulica Štúrová.

Viera Kotorová

Iveta Kassaiová

Marianna Sojčáková

Mária Sojčáková

Helena Poláková

Mária Vrábľová

Zlatá Rošáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required