Chceme prijať sviatosť manželstva

Chceme prijať sviatosť manželstva v roku 2015.

 

Snúbenci ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva v budúcom roku, už teraz myslite na termínové zvládnutie prípravy.  Nahlásiť sobáš v kancelárii farského úradu je potrebné tri mesiace pred sobášom, ale prípravu môžete, dokonca je potrebné, absolvovať už aj skôr. Ponúkame vám na výber zo štyroch možností prípravy:
celodenný kurz – sa koná v tri po sebe idúce soboty . Môže byť vhodnou formou pre tých, ktorí sú cez týždeň zavalení povinnosťami alebo tých, ktorí sú z väčšej vzdialenosti od miesta konania kurzu. Je treba rátať s príspevkom na stravu a občerstvenie.
Večerný kurz – prebieha v stredu vo večerných hodinách. Kurz tvorí 10 večerov po 1,5 hod. Je vhodný pre páry, ktoré majú voľný niektorý večer v týždni a chcú prípravu absolvovať voľným tempom počas desiatich dopredu známych termínov.
Víkendový kurz – zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 50 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.
Mimoriadny kurz – vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

 

Termíny kurzov:

celodenný kurz: 17.01.2015 , 24.01.2015 a 31.01.2015

večerný kurz: 04.02. do  08.04.2015  každú stredu o 19.00 h

víkendový kurz: 24.07.2015 až 26.07.2015

večerný kurz: 12.08.2015  do 14.10.2015 každú stredu o 19.00 h

mimoriadny kurz: 17.12.  –  19.12.2015

Bližšie info a prihlásenie do kurzu na telef. čísle 0905 970 956 alebo 0918 697 347.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo, /veď termín svadby často viete už aj rok vopred/ a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať príležitosť prostredníctvom kurzov na manželstvo sústrediť sa na to, čo je pre vaše manželstvo dôležité kvalitnou prípravou na tento výnimočný deň i na celý váš manželský a rodinný život.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required