Oznamy na týždeň 5.11. – 11.11.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

TRIDSIATY PRVÝ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 5.11. – 11.11.2012

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

5.11.

Féria

17.30

ZBP pre Martu

 

Utorok

6.11.

Féria

16.30

+Mária Poláčková – 1.výr. úmrtí

17.30 detská

+Anna – 3. výr. úmrtia

Streda

7.11.

Féria

7.00

Za zdr. a B. pož. Anny Šepeľovej a Márie Kocíkovej

 

Štvrtok

8.11.

Féria

17.30 detská

Za zdr. a B. pož. a poďak. Lukáša a Jakuba Pastírových

 

Piatok

9.11.

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY Sviatok

16.30

Za zdr. a B. pož. Martina s rod.

17.30 mládežnícka

+Ján +Tomáš

Sobota

10.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Féria

8.00

Poďakovanie za B. dobrodenia a zdr. B.pož pre Martinu

 

Nedeľa

11.11.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za farnosť

9.15

+Michal +Mária +Michal

10.30

Zdr. a B. pož. pre Simonu

 

OZNAMY:

  • Pobožnosť ružencového bratstva bude dnes popoludní o 14.00 hod na cintoríne pri kríži.
  • Dnes popoludní bude vystúpenie tanečného kresťanského divadla ATak z Bratislavy s predstavením svojej novej hry s názvom koNIEc – cirkúsok srdca. Predstavenie sa uskutoční v divadelnej sále Domu kultúry v Humennom (Kaska) o 16.00 hod.
  • V dňoch od 10. do 18.11 slávime Týždeň Cirkvi pre mládež. Začneme tento týždeň už v piatok mládežníckou sv. omšou v Kamienke, po ktorej bude mládežnícka adorácia. V sobotu o 16.30 bude stretnutie animátorov z letného tábora v pastoračných priestoroch na fare. V pondelok 12.11 pôjdeme na koncert Godzone do Košíc. Odchádzať budeme v pondelok 12.11 o 16.00 hod. ale je potrebné sa nahlásiť v sakristii do štvrtka. Cena za dopravu je 5,-€ Vstup na Godzone je zdarma. Ďalší program na týždeň Cirkvi pre mladých bude v Palme a oznamoch na budúcu nedeľu.
  • Do štvrtka ešte trvá oktáva pamiatky zosnulých, a teda ešte 4 dni môžeme získavať odpustky pre duše v očistci. Po večerných omšiach chodievame spolu na cintorín modliac sa ruženec za zomrelých.
  • Vzadu na stolíku je nové číslo Katolíckych novín.
  • Upratovanie kostola v sobotu 10.11.2012 o 8.45 má ulica Štúrová.

Mária Remešníková

Gabriela Zeleňáková

Štefan Belančín

Mária Pavlisková

Monika Kusionová

Lucia Paločková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required