Oznamy na týždeň 8.10. – 14.10.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89 , www.farnostknc.eu

DVADSIATY SIEDMY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 8.10. – 14.10.2012

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

8.10.

Féria

 

 

Utorok

9.10.

Féria

17.00

+Michal +Katarína Koščoví

18.00 detská

+Michal Kocík

Streda

10.10.

Féria

18.00 detská

+Jozef Šedzmák a +Anna

 

Štvrtok

11.10.

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Petra s rod.

 

Piatok

12.10.

Féria

18.00

Mládež

Za zdravie a Božie požehnanie Jozefa Gajdoša

17.00

+Juraj +Štefan

Sobota

13.10.

Féria

8.00

Na úmysel Bohu známej

 

Nedeľa

14.10.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

+Štefan Sninčák – 3. v.ú.

9.15

Za zdr. a Božie pož. Ľubice janovčíkovej

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

 

  • Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery od 11.10.2012 do 24.11.2013. Otvorenie Roka viery v arcidiecéze bude vo štvrtok 11.10.2012 o 18:00 hod. v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.
  • Dnes popoludni bude stretnutie ružencového bratstva o 14.30.
  • V piatok sv. omša bude mládežnícka.
  • Pozývam na októbrovú pobožnosť v úvode každej sv. omše počas týždňa. V stredu je pol hodiny pred detskou sv. omšou a ruženec sa modlia deti. V piatok tento týždeň sa bude modliť mládež. V pondelok a utorok si modlitbu môžu zobrať na starosť ruženčiari a vo štvrtok pozývam k modlitbe matky. Prichádzajte celé rodiny k tejto modlitbe, ruženec je veľkým požehnaním pre naše rodiny.
  • Na kostol obetovali novomanželia Andrej a Stanislava Strajňákoví 50,-€; Kamienka: novomanželia Kolesároví obetovali na kostol 50,-€. Darcom nech Pán Boh bohato vynahradí ich štedrosť!
  • Kto chce podporiť misiu v Kazachstane, kde pôsobí kňaz Vladimír Nemec, ktorý navštívil našu farnosť minulú nedeľu, môže to urobiť pri východe z kostola. Budú tam miništranti s košíkom.
  • Zbierka na kostol v obci bola tento mesiac 2156,-€.  Pán Boh zaplať.
  • Vzadu na stolíku je ešte niekoľko výtlačkov októbrovej Palmy a tiež nové Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 13.10.2012 o 8.45 má ulica Záhradná.

Viera Koščová

Mária Engelová

Ľudmila Meričková

Emilia Ondovčínová

Jana Engelová

Emilia Maškuľáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required