Oznamy na týždeň 15.10. – 21.10.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347, www.farnostknc.eu

 

DVADSIATY ÔSMY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 15.10. – 21.10.2012

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi      Spomienka

 

 

Utorok

16.10.

Féria

17.00

Za zdr. a B. pož. pre Alexandra – 80 r.ž.

18.00 detská

+Valter

Streda

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Spomienka

18.00 detská

Za zdr. a B. pož. Pavliny Kassaiovej – 65 r.ž.

 

Štvrtok

18.10.

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

Sviatok

18.00

Za zdr. a Božie pož. Pavla s rod.

 

Piatok

19.10.

Féria

18.00

Za zdr. a Božie pož. Petra Mesaroša – 40 r.ž.

17.00

Za zdr. a Božie pož. Kamila a Jakuba

Sobota

20.10.

Féria

8.00

+Štefan Polačko–14.výr.ú.

 

Nedeľa

21.10.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdr. a B. pož. Andreja, Ondreja a Miroslava s rod.

9.15

Za zdr. a Božie pož. Vlastimila Pľutu a rod. Kataníkovej

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní o 14.30 bude pobožnosť k Duchu Svätému.
  • Znova pripomínam modlitbu ruženca v úvode každej sv. omše počas týždňa. V pondelok ruženčiari, v utorok miništranti, v stredu deti, vo štvrtok matky rodín, v piatok pozývam ku modlitbe chlapov. Pozývam rodiny. Neodmietajme túto milosť.
  • Prosím rodičov prvoprijímajúcich deti, ktorí ešte neodovdali prihlášku, aby ak je možné, urobili to tento týždeň.
  • Zbierka na Slovenskú misiu v Kazachstane kde pôsobí kňaz Vladimír Nemec z našej diecézy bola v Kamienke 111,-€ a v Kamenici 481,-€ Spoločne sme poslali 600,-€. V mene duchovného otca Nemca vám vyslovujem Pán Boh zaplať a odovzdávam vám jeho pozdrav.
  • Vzadu na stolíku je nové číslo Palmy a Katolícke noviny. V Palme okrem iného nájdeme rozhovor s našou farníčkou Zuzkou Onderišinovou, ktorá strávila rok v misii v Afrike.
  • Upratovanie kostola v sobotu 20.10.2012 o 8.45 má ulica Záhradná.

Anna Kvašňáková

Marta Gergeľová

Mária Szekeressová

Mária Komarcová

Melánia Kondrátová

Ľudmila Ďuričková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required