Oznamy na týždeň 1.10. – 7.10.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89 , www.farnostknc.eu

DVADSIATY ŠIESTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 1.10. – 7.10.2012

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

1.10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi Spomienka

 

 

Utorok

2.10.

Sv. anjelov strážcov

Spomienka

7.00

Za zdr. a Božie pož. Márie Mašlejovej – 60.r.ž.

18.00 detská

Za zdr. a Božie pož. pre Dominika

Streda

3.10.

Féria

18.00 detská

+Mária +Juraj

 

Štvrtok

4.10.

Sv. Františka Assiského Spomienka

18.00

+Ladislav Gunár – pohrebná

 

Piatok

5.10.

Féria

18.00

+Mária +Ján Kocíkoví

17.00

Za zdr. a Božie pož. Anety a Petra

Sobota

6.10.

Féria

8.00

+Michal Petróc–1.výr. ú.

 

Nedeľa

7.10.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdr. a Božie pož. rod. Savkaničovej

9.15

Za zdr. a Božie pož. Jána – 50 r.ž.

10.30

Za farnosť

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Lukáš Čabák – syn rodičov Štefana a Jany rod. Beľančínovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Lenka Micanková – dcéra Mariana a Marie rod. Kocajovej, nar. v Humennom, bývajúca v Zbudskom Dlhom, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v

Kamenici: v stredu od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.50;           v štvrtok od 15.00 do 17.50

Kamienke: v utorok od 15.00 do 17.50

V piatok ako zvyčajne pôjdem dopoludnia k chorým. Pozývam ku spovedi všetkých.

  • V dňoch 6. a 7. októbra sa koná celodiecézna púť k Ružencovej Panne Márii na pútnickom mieste v Obišovciach. Tak ako pred rokom aj tento rokom môžeme na toto miesto putovať spoločne. Odchádzať budeme v sobotu o 13.00 a návrat bude po polnočnej sv. omši. Púť začína o 15.00 Korunkou Božieho milosrdenstva, Celodiecéznym večeradlom a sv. omšou ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup. Ďalší program je na výveske. Nahlásenie je potrebné v sakristii, pričom je potrebné uhradiť cestovné 7,-€.
  • Mesiac október je ružencový mesiac. Budeme mať v úvode sv. omše tzv. októbrovú pobožnosť v ktorej sa spoločne budeme modliť ruženec. V stredu bude pol hodiny pred detskou sv. omšou a ruženec sa budú modliť deti. V piatok pozývam k modlitbe mládež a mužov – otcov rodín. V pondelok a utorok si modlitbu môžu zobrať na starosť ruženčiari a vo štvrtok pozývam k modlitbe matky. Pozývam celé rodiny k tejto modlitbe.
  • Zbierka na rádio Lumen bola v Kamenici 325,-€ a v Kamienke 55,-€. Na kostol obetovali novomanželia Behúnoví 50,-€; z krstu Šimona Kocíka 50,-€. Všetkým vám nech Pán Boh bohato vynahradí vašu štedrosť!
  • Vzadu na stolíku je nová Palma v ktorej môžeme nájsť rozhovor s účastníkmi púte mužov ale samozrejme aj iné príspevky. Tiež nové Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 6.10.2012 o 8.45 má ulica Gaštanová.

Lucia Šedzmáková

Monika Zeleňaková

Marta Nergešová

Daniela Žinčáková

Martina Blahová

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required