Oznamy na týždeň 17.9. – 23.9.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89 , www.farnostknc.eu

DVADSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 17.9. – 23.9.2012

 Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

17.9.

Féria

Utorok

18.9.

Féria

17.00

+Anna +Ján Židoví

18.00

Za zdr., Božie pož. a poďakovanie Márie

Streda

19.9.

Féria

18.00

+Mária +Andrej ŽidovíŠtvrtok

20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Chonga Hasanga, mučeníkov Spomienka

18.00

+Zuzana +Jozef TovarňákovíPiatok

21.9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Sviatok

18.00

+Stanislav Demko

17.00

+Mária +Michal

Sobota

22.9.

Féria

8.00

+Jozef RemešníkNedeľa

23.9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie Daniely s rod.

9.00

!!!

Za zdr. a Božie pož. Márie

11.30

pri obrázku

Za farnosť

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Andrej Strajňák – syn rodičov Andreja a Agáty rod. Sivej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Stanislava Vaľová – dcéra Stanislava a Marianny rod. Martinčekovej, nar. v Michalovciach, bývajúca v Palíne, ohlasujú sa druhý krát.

 

Marián Kolesár – syn rodičov Mariana a Emílie rod. Chochlovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Anna Benejová – dcéra Jána a Marty rod. Židzikovej, nar. v Humennom, bývajúca v Hrabovci nad Laborcom, ohlasujú sa druhý krát.

 

Norbert Behún – syn rodičov Milana a Dariny rod. Babincovej, nar. v Humennom, bývajúci v Lackovciach a

Alžbeta Balogová – dcéra Michala a Márie rod. Žinčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

OZNAMY:

  • Tento týždeň začnú detské sv. omše. V Kamienke budú každý utorok o 18.00 a v Kamenici každú stredu o 18.00 hod. Tento týždeň po detskej sv. omši bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich deti.
  • Počas rozdávania sv. prijímania nebudem udeľovať krížiky deťom, ale udelím im krížik vždy na konci sv. omše tak, ako to robím na detských sv. omšiach. Stále ešte nepoznám všetky deti a aj prakticky kvôli drobným úlomkom Eucharistie je lepšie, ak krížiky deťom dám na konci sv. omše.
  • Kamienka: stretnutie detského speváckeho zboru, ktorý bude spievať na detskej sv. omši je dnes večer o 18.30 v kultúrnom dome.
  • Sv. omša pri obrázku bude na budúcu nedeľu o 11.30hod. Celebrovať ju bude náš novokňaz dp. Slavomír Engel. Momentálne nemáme dovolenie vstupu osobnou dopravou do vojenského priestoru. Ak to dovolenie bude, v priebehu tohto týždňa to oznámime. Autobus ku obrázku bude odchádzať od pekárne v nedeľu o 10.00. Cyklisti, ktorí by chceli ísť spoločne na bicykloch, budeme odchádzať o 10.00 od kostola.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Rádio Lumen. Darcom vopred Pán Boh zaplať.Na kostol obetovali z krstu Rebeky Márie Piškaninovej 30,-€; Kamienka: Na kostol obetovali z krstu Samuela Juraja Ľubiščaka 20,-€. Darcom Pán Boh zaplať.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť novú Palmu, ktorá začala vychádzať znova po prázdninách a bude vychádzať každé dva týždne. Tiež je tam nové číslo Katolíckych novín. Dávam do povedomia článok s názvom „Červené nitky“, ktorý zaujímavo ukazuje na nosenie červených nitiek na rukách

 

Upratovanie kostola v sobotu 22.9.2012 o 8.45 má ulica Gaštanová.

Jolana Borovská

Anna Nováková

Emilia Kamenická

Mária Stašková

Oľga Paleneková

 

 

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required