Pôstna a modlitbová reťaz za kňazov

Pôstna a modlitbová reťaz za kňazov (15. septembra – 24. októbra 2012)

Milí veriaci, pozývame Vás, aby ste sa zapojili do 40 – dňovej reťaze pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku, ktorá sa začne 15. septembra 2012 – na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Pôstna reťaz je s požehnaním arcibiskupa B. Bobera, biskupa S. Stolárika a Š. Sečku a zastrešuje ju Spolok adorujúcich kňazov.

Spolok adorujúcich kňazov vznikol 25. mája 2012. Zriadením Spolku sa kňazi rozhodli dať odpoveď svojou slobodnou iniciatívou modliť sa za posväcovanie kňazov, za ich vytrvalosť v kňazskej službe a za šírenie úcty a poklony k Eucharistii. Spolok vznikol ako odpoveď na rastúci tlak útokov proti učeniu katolíckeho náboženstva, na napádanie a znevažovanie katolíckej viery, na rastúcu absenciu úcty ku Kristovi v Eucharistii, na znevažovanie úradu Svätého Otca a s ním spojených biskupov a kňazov, ale aj na skutky niektorých našich kňazských spolubratov, ktorými zneuctili kňazský stav.

Reťaz pôstu a modlitieb obetujeme za kňazov na Slovensku – ako poďakovanie Bohu za dar kňazstva a tiež ako prosbu za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie. Budeme prosiť o dar nových povolaní a pre tých, ktorí sa vzdialili od Pána budeme vyprosovať návrat k Otcovi.

Kňazov prosíme, aby sa k nám pripojili najmä tým, že odslúžia sväté Omše za seba a ostatných spolubratov, práve v tomto čase.

Priebeh pôstu: Odporúčame pôst, ako ho stanovuje zákon Katolíckej cirkvi o pôste: t.j. len raz za deň sa dosýta najesť, okrem toho ešte dvakrát si niečo zjesť. Nikomu sa nebráni ani pôst o chlebe a vode. Chorí sa môžu do pôstu zapojiť modlitbou, obetovaním svojho utrpenia, zdržiavaním sa televízie, fajčenia…

Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej Omši a obetovať ju za kňazov.

“Lebo ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, dvíhaš myseľ, udeľuješ silu k čnosti…“ (4.  pôstna prefácia)

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required