Oznamy na týždeň 10.9. – 16.9.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89 , www.farnostknc.eu

DVADSIATY TRETÍ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 10.9. – 16.9.2012


Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

10.9.

FériaUtorok

11.9.

Féria

18.00

Za zdr. a Božie pož. Petra a Viery – 30. r. spoloč. života


Streda

12.9.

Najsvätejšieho mena Panny Márie Ľubovoľná spomienka

18.00

+ Mária + Juraj


Štvrtok

13.9.

Sv. Jána Zlatoustého

Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie pož. Márie s rod. – 40. r. života


Piatok

14.9.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA Sviatok

18.00

+Jaroslav, kňaz

17.00

Za zdr. a Božie pož. pre Jána

Sobota

15.9.

SEDEMBOLESTNEJ PENNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Slávnosť

8.00

+Milan Korej – 20 výr. úmrtia

9.15

Za zdr. a Božie pož. Magdalény Belančíkovej 60r.ž.

10.30

+ Helena Sousedeková – 3 výr.úmrtia

Nedeľa

16.9.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za farnosť

9.15

+ Veronika +Ondrej +Aladár

10.30

+ Veronika +Ján Koščoví


OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:


Andrej Strajňák – syn rodičov Andreja a Agáty rod. Sivej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Stanislava Vaľová – dcéra Stanislava a Marianny rod. Martinčekovej, nar. v Michalovciach, bývajúca v Palíne, ohlasujú sa prvý krát.


Marián Kolesár – syn rodičov Mariana a Emílie rod. Chochlovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Anna Benejová – dcéra Jána a Marty rod. Židzikovej, nar. v Humennom, bývajúca v Hrabovci nad Laborcom, ohlasujú sa prvý krát.


Norbert Behún – syn rodičov Milana a Dariny rod. Babincovej, nar. v Humennom, bývajúci v Lackovciach a

Alžbeta Balogová – dcéra Michala a Márie rod. Žinčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.


OZNAMY:


  • Tento týždeň v v piatok je sviatok Povýšenia sv. Kríža – odpustová slávnosť vo farskom kostole v Snine bude v nedeľu 16.septembra. Pred sv. omšou o 9,30 hod. bude dekanátne večeradlo. Po ňom o 10,30 hod slávnostná sv. omša. Budú donesené relikvie sv. Kríža, ktoré si po sv. omši môže každý uctiť. Pôjde tam spoločný autobus z dekanátu. U nás pri kostole bude o 8,40 hod. Kto má záujem môže sa zapísať v sakristii. Program si môžete pozrieť na výveske. V sobotu máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska.
  • V budúcom týždni začnú detské sv. omše. V Kamienke budú každý utorok o 18.00 a v Kamenici každú stredu o 18.00 hod. Na budúci týždeň po prvej detskej sv. omši v utorok 18.9. bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich deti v Kamienke a v stredu 19.9. po detskej sv. omši s rodičmi v Kamenici.
  • Sv. omša pri obrázku bude tohto roku 23.9. o 11.30hod
  • Na kostol ste v auguste obetovali počas zbierky v obci 2239,-€; Darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v stvrtok 13.9.2012 o 18.30 má ulica Osloboditeľov.

Viera Belančínová

Mária Mažeríková

Mária Vrábľová

Terézia Šutajová

Mária Tongeľová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required