Oznamy na týždeň 27.8. – 2.9.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

DVADSIATY PRVÝ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 27.8. – 2.9.2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

27.8.

Sv. Moniky

Spomienka

 

 

Utorok

28.8.

Sv. Augustína, biskupa Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie pož. Andreja Boňka – 60. R.ž.

 

Streda

29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Spomienka

18.00

+ Andrej +Anna Boňkoví

 

Štvrtok

30.8.

Féria

18.00

Za zdr. a Božie pož. Františka s rod.

 

Piatok

31.8.

Féria

18.00 mládežnícka

+Pavlína Čabáková

17.00

+Ján +Anna +Ján

Sobota

1.9.

Féria

8.00

+Štefan Štofčík – 1 výr. umrtia

14.00

sobášna

Urban-Kormuciková

Nedeľa

2.9.

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za farnosť

9.15

+ Ján

10.30

Za zdr. a B. pož. Miroslava, Ondreja a Ivety s rod.

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Peter Staroščák – syn rodičov Petra a Viery rod. Korejovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Bc. Jana Čubáková – dcéra + Pavla a Anny rod. Raganovej, nar. v Humennom, bývajúca v Turcovciach, ohlasujú sa tretí krát.

 

Mudr. Pavol Urban – syn rodičov Pavela a Márie rod. Balážovej, nar. v Trebišove, bývajúci v Trebišove a

Mudr. Eva Kormuciková – dcéra Jána a Anny rod. Ľubiščákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamienke, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Chcem osloviť každého, kto by v sebe cítil chuť či poslanie k tomu, aby sa stal lektorom – t.j. čítaľom čítaní a prosieb pri sv. omšiach. Stretnutie lektorov bude v utorok 4.9.2012 po sv. omši tu v kostole.
  • V piatok, keďže je to posledný deň prázdnin bude sv. omša mládežnícka, pri ktorej budeme prosiť o dary Ducha Svätého na začiatku nového školského roka. Pozývam všetkých študentov a žiakov na túto sv. omšu.
  • V nedeľu 2. septembra prídu navštíviť našu farnosť bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka (pri Košiciach). Počas sv. omší sa prihovoria, predstavia svoj rád, spiritualitu a priebeh výstavby ich nového kláštora. Po omšiach budeme môcť prijať karmelitánsky hnedý škapuliar. Kto by mal záujem, môže si prečítať základné informácie o škapuliari na plagáte na výveske. Pri tejto príležitosti bude v nedeľu 2. septembra zbierka na podporu výstavby kláštora bratov karmelitánov v Lorinčíku. Bratia karmelitáni tiež prinesú knižky, CD s duchovnými piesňami, či iné predmety. Podporiť ich preto budete môcť aj zaobstaraním si niektorých z tých vecí.
  • Sv. omša pri obrázku bude tohto roku 23.9. o 11.30hod
  • Tento týždeň bude zbierka na kostol po obci. Nedoplatok na plyn v kostole sme mali 700,-€.
  • Na kostol obetovali z pohrebu Pavlíny Sninčákovej 50,-€; Darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 1.9.2012 o 8.45 má ulica Osloboditeľov.

Mária Budajová

Mária Komarcová

Jana Nacková

Nadežda Rošáková

Mária Čabáková

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required