Oznamy na týždeň 16.7. – 22.7. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

PÄTNÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 16.7. – 22.7. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

16.7.

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Michala Žinčáka s rod.

 

Utorok

17.7.

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta pustovníkov Féria

7.00

+Michal Majkovič – 30.v.úmrtia

 

Streda

18.7.

Féria

 

 

Štvrtok

19.7.

Féria

18.00

+Anna +Ján Hrubovčákoví

 

Piatok

20.7.

Féria

18.00

+ Ľubomír

17.00

Za zdr. a Božie pož. Jána, Matildy a Petra

Sobota

21.7.

Féria

8.00

+Viera +Jozef +Mária

 

15.00

sobáš

Dávid – Goroľová

Nedeľa

22.7.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za B. pož. a dary Ducha Sv. pre Lukáša, Matúša, Alexandra a Maximiliána

9.15

Za zdr. a Božie pož. Ľubomíra s rod. – 40 r.ž.

10.30

Za farnosť

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Marián Poljak – syn rodičov Antóna a Jozefíny rod. Kupkovej, nar. v Piešťanoch, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ing. Gabriela Čabáková – dcéra Andreja a Pavlíny rod. Harvanovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Ján Mičák – syn rodičov Jozefa a Anny rod. Kondášovej, nar. v Humennom, bývajúci v Chlmci a

Zuzana Poláková – dcéra Mateja a Heleny rod. Baberčíkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

Róbert Dávid – syn rodičov Jána a Ľubice rod. Bužovej, nar. vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Bystrom a

Daniela Goroľová – dcéra Milana a Ivety rod. Gunarovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Včera sme ukončili farský tábor. Chcel by som aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že to išlo v dobrej a pokojnej atmosfére. Všetkým animátorom a pomocníkom, tým, ktorí zabezpečovali technickú stránku akcie, stravovanie a pod. Tiež chcem poďakovať miestnej základnej škole a jedálni, miestnemu obecnému úradu, miestnym organizáciam ako sú Kamenicky štvorlístok, Organizácii Červeného kríža, Spolku sv. ruženca, naším seniorom, sponzorom a jednoducho každému, kto aj v tejto akcii videl službu mladej generácii a deťom a preto prispeli svojou aktivitou. Nech vám to Boh odmení.
  • V dňoch 21. – 22. Júla sa v Gaboltove koná arcidiecézna púť Škapuliarskej Panny Márie. Program si môžete pozrieť na výveske alebo v novom čísle Palmy na poslednej strane. Budeme putovať ako farnosť. Odchod autobusu bude v sobotu popoludní o 14.00. Návrat po polnočnej sv. omši. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii. Pri nahlásení je potrebné uhradiť 8,-€ za dopravu.
  • Birmovanci ktorí si vyplatili DVD záznam z vysluhovania sviatosti birmovania v nasledujúcom týždni budú mať DVD u svojich animátorov. Ak by chcel ešte niekto ďalší je možne od zajtra si ho zakúpiť v sakristii.
  • Je možnosť putovať spolu s farnosťou Prešov-Sekčov do Fatimy a Lurd v dňoch 17. – 27.9.2012 (11 dní) v cene 450,-€.  Trasa: Monaco – Lurdy, Santiago de Compostella – Fatima, Batalha- Zaragoza – Montserrat – Barcelona – Benátky. V cene je zahrnuté: Doprava klimatizovaným autobusom (zn. Scania), 5x ubytovanie, 5x raňajky, 5x večera, komplexné zdravotné poistenie, sprievodca.
  • Dnes popoludní bude pobožnosť k Duchu Svätému o 17.15.
  • Na kostol obetovali zo svadby rodina Miková 50,-€; rodina Batoreková 20,-€.; birmovanci 400,-€. Darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 21.7.2012 o 8.45 má ulica Kpt. Nálepku.

Antoň Kislaň

Marianna Poláková

Mária Vožňáková

Silvia Kotusová

Margita Kormucíková

Lucia Gajdošová

Peter Barát

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required