PÚŤ NA MARIÁNSKU HORU

PÚŤ  NA  MARIÁNSKU HORU

2. júla si svätá Cirkev pripomína sviatok Navštívenia Panny Márie. Panna Mária po zvestovaní, že porodí Spasiteľa navštívi svoju príbuznú Alžbetu. Z príležitosti tohto sviatku sa každoročne koná púť na Mariánsku horu v Levoči.

Veriaci z našej far nosti, z filiálky Kamienka a z farnosti Modrá nad Cirochou putovali spoločne v pondelok, 2. júla, k Božej Matke vyprosiť si mnohé milosti. Svätú omšu celebroval pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich. V príhovore vyzdvihol podstatnú a veľmi dôležitú úlohu rodiny v dnešnom svete. Po skončení tejto svätej omše sa v bazilike konala svätá liturgia, ktorú slávil Mons. Milan Chautur. Po tejto liturgii, zverení Matke Božej do ochrany, sme sa vydali na spiatočnú cestu domov.

 


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required