Birmovka v našej farnosti

Birmovka v našej farnosti

Dňa 30.júna 2012 sa v našej farnosti konala sviatosť birmovania. Počas 10 mesačnej prípravy od Alfa kurzov, cez katechézy a birmovné stretnutia naši birmovanci určite zakúsili niečo nové, obohatilo ich to o možno nové skúsenosti, vedomosti ale poskytlo im to aj iný uhol pohľadu. Pýtali sme sa ich preto na ich pocity a na to, ako vnímajú to, že už majú „všetko za sebou“.


1.Zmenilo sa niečo po absolvovaní ALFA KURZU? Ako si ho vnímala?

Lenka, 17:Zmenilo sa toho veľa, najmä môj vzťah k Bohu-je hlbší a dôvernejší. ALFA KURZ som vnímala, ba doteraz ho vnímam, ako najlepšiu prípravu nielen na birmovku, ale aj do života celkovo a spôsob, kde do ľudských duší môže nenápadne a nenútene vchádzať čosi Božské.

2. Myslíš si, že aj prostredníctvom katechéz to birmovancom prinieslo niečo nové?

Jakub, 17: Áno, na nich som sa dozvedel viac o Bohu, a všetko s ním súvisiacim aj vďaka katechizmu YOUCAT

Lenka,17: Určite. Každá katechéza nám birmovancom priniesla informácie, o ktorých pravdivosti sme dovtedy len pochybovali alebo sme o nich počuli iba prvýkrát.

3. Čo bolo pre teba najväčším darom? Čo ťa najviac potešilo na sviatosti birmovania?

Lenka,17:Najväčším darom bolo, že som nabrala viac odvahy hovoriť o Bohu a nehanbiť sa za svoju vieru, ba aj to, že som počas príprav pocítila úžasný dotyk Ducha Svätého. A najviac ma teší presvedčenie, že takýto “prevrat” mohol nastať aj v živote niektorých ďalších birmovancov.

4. Bolo naopak niečo, čo sa ti nepáčilo vôbec? Ak áno, prečo?

Jakub,17: Nie, všetko bolo v poho, bol som spokojný.

5.Aké boli tvoje pocity pred, počas a po birmovaní?

Martin,16: pred-tešil som sa ako budem obdarený Duchom Svätým, počas- skoro som odpadol prišlo mi zle, po – super, že je to za mnou.

(pripravila) Zuzana,16

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required