Oznamy na týždeň 18.6. – 24.6. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

JEDENÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 18.6. – 24.6. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

18.6.

Féria

15.00

+ Miroslav Zbranek –pohrebná po sv. omši pokračujú pohrebné obrady na cintoríne

18.00

+Jaroslav, kňaz

Utorok

19.6.

Féria

7.00

Za zdravie a Božie požehnanie Anny s rodinou

Streda

20.6.

Féria

18.00

+Mária +Juraj

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie Anny s rod.

Štvrtok 21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka

18.00

+ Ján

Piatok

22.6.

Féria

7.00

Za zdravie a Božie požehnanie Jána

17.00

+Pavol

Sobota

23.6.

Féria

10.30

Primičná sv. omša

Nedeľa

24.6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA Slávnosť

8.00

+Ján Šedzmák

9.15

Za farnosť

10.30

+ Ján Belančín

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Jozef Karľa – syn rodičov + Emila a Márie rod. Čabakovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Viera Oržechová – dcéra Vladislava a Anny rod. Ivanovej, nar. Vo Vranove nad Topľou, bývajúca vo Vyšnom Kazimíri, ohlasujú sa druhý krát.

 

OZNAMY:

  • V sobotu 23.12.2012 v našej farnosti budeme mať primičnú sv. omšu dopoludnia o 10.30hod. Prosím o akceptovanie niekoľkých organizačných usmernení: – nechajme miestnosť pre matky s deťmi voľnú, pre asistenciu a kňazov; rešpektujme usmernenia organizátorov ohľadne sedenia v kostole – budú vyhradené miesta pre pozvaných a najbližšiu rodinu; o 10.10 sprievod kňazov s asistenciou sa odoberie do domu primicianta, kde príjme požehnanie a oblečie liturgické rúcho a v sprievode najbližších príde do kostola, kde o 10.30 bude sláviť svoju primičnú sv. omšu,. Možno niektorí budete chcieť pristúpiť k sv. spovedi v týždni. Budeme spovedať dvaja vo štvrtok od 16.30 do večernej sv. omše a v piatok po rannej sv. omši.
  • 2 Júla je odpustová slávnosť v Levoči. Je možnosť ísť spoločne autobusom tak ako po iné roky.  Cena približne 10,-€ Je potrebné nahlásiť sa v sakristii.
  • Vonkajšie práce okolo kostola sa dotiahli dokonca. Chcem poďakovať všetkým chlapom, ženám, birmovancom ktorí priložili ruku k dielu, či už prostredníctvom brigád alebo aj inej pomoci. Zvlášť chcem poďakovať členom farskej ekonomickej rady pánom Štefanovi Belančínovi a Stanislavovi Veľasovi, ktorí celé tieto práce koordinovali. Vyúčtovanie doterajších prác vyhlásim v nasledujúcich týždňoch, keďže ešte nemáme dofakturované všetky záležitosti.

Vnútri v kostole sa dotiahli veci, ktoré prerušil odchod pána dekana Naščáka, pred niekoľkými týždňami zábradlia na jeden aj druhý chór, krstitelnica, svietniky, stojan pod paškál a anbóna. V príprave spovednica.

  • Tento týždeň bude zbierka v obci na opravu fasády.  Vopred Pán Boh zaplať. Bohuznáma na kostol obetovala 50,-€; Novomanželia Harvaníkoví obetovali 50,-; Bohu známa rodina obetovala na kostol 500,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 22.6.2012 o 17.30 má ulica Osloboditeľov.

Albina Ďuričková

Anna Krajníková

Anna Jacková

Eva Gregušová

Monika Čabáková

Anna Holovčáková

Andrej Kopač

Anna Sojčáková

Mária Majická

Vlasta Ištoková

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required