Oznamy na týždeň 11.6. – 17.6. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

DESIATÝ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 11.6. – 17.6. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

11.6.

Sv. Barnabáša, apoštola Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie pre Daniela, Gabriela a Tomáša

Utorok

12.6.

Féria

7.00

+ Štefan Švárny – 2. výr. úmrtia

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Pavlíny

Streda

13.6.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza             Spomienka

 

Štvrtok 14.6.

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Ingrid Laskovej

Piatok

15.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Slávnosť

18.00

+ Ján + Anna Jackoví

17.00

+Katarína +Mária +Michal

Sobota

16.6.

Nepoškvrneného srdca Panny Márie Spomienka

 

Nedeľa

17.6.

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Frantovej

9.15

Za zdr. a Božie požehnanie Pavlíny – 80 rokov života

10.30

+ Ján Belančín

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Jozef Karľa – syn rodičov + Emila a Márie rod. Čabakovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Viera Oržechová – dcéra Vladislava a Anny rod. Ivanovej, nar. Vo Vranove nad Topľou, bývajúca vo Vyšnom Kazimíri, ohlasujú sa prvý krát.

 

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní o 15.00 bude Eucharistický sprievod pri príležitosti sviatku Božieho Tela a Krvi. Prípravu oltárikov majú na starosti ulice Štúrova a Mierová. Pozývam deti, obzvlášť prvoprijímajúce, mladých, rodiny. Vykročiť do ulíc s Eucharistickým Kristom je manifestáciou viery a zároveň aj vzájomným obohatením a zvýraznením tohto tajomstva viery.
  • V sobotu 16.6.2012 o 10.00hod. príjme v košickej katedrále sv. Alžbety kňazskú vysviacku náš farník, diakon Slavomír Engel. Na vysviacku do Košíc pôjde spoločný autobus. Pre zabezpečenie miesta v autobuse je potrebné sa nahlásiť v sakristii do 12.6.2012. Cena za dopravu je 4,-€ Odchod autobusu z Kamenice bude o 7.15hod. Taktiež v týchto dňoch pamätajme vo svojich modlitbách na novokňazov.
  • V dňoch 9.-14.6.2012 sa bude konať denný farský tábor pre deti našej farnosti. Pripravený bude každodenný program, každý deň od 7.30 do 18.00 hod. Posledná noc z piatku na sobotu bude v prípade dobrého počasia v stanoch na farskej záhrade. Účastníkmi tábora môžu byť žiaci základných škôl. Zároveň prosím o pomoc spolupracovníkov a animátorov. Prvé prípravné stretnutie bude na fare  11.6. v pondelok po detskej sv. omši. Rodičia môžu deti prihlásiť na tábor vyplnením prihlášky, ktorú si môžu vyzdvihnúť v sakristii a odovzdať mi po hociktorej sv. omši do 30.6.2012. Cena pre účastníka tábora je 20,-€
  • Práce okolo kostola sa nám tento týždeň pekne posunuli.   V tomto týždni sa bude upravovať okolie, chodníky.
  • Upratovanie kostola v sobotu 15.6.2012 po sv. omši má ulica Humenská.

Remešníková Mária

Harvilíková Magdaléna

Lukáčová Ľudmila

Zindrová Iveta

Kvačeková Eva

Zbraneková Františka

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required